Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu RPO WP 2014-2020

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Miejska Jarosław, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 15 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia o otwartym naborze na Partnera projektu w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza do wspólnej realizacji ww. projektu.

Gmina Miejska Jarosław informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył jeden podmiot: 1. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza do roli Partnera projektu.

 

526x63.jpg

Kancelaria Burmistrza Miasta
(08.01.2016 | aktualizacja 08.01.2016 16:01)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31