Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Na Kupieckim Szlaku

Dnia 20 kwietnia 2007 roku w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia odbyło się Zgromadzenie Ogólne Delegatów Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku".

Obrady otworzył Burmistrz Miasta Jarosławia - Andrzej Wyczawski, witając delegatów, członków Stowarzyszenia przybyłych m.in. z: Opola, Bolesławca, Legnicy, Tarnowa, Krosna, Przemyśla, Przeworska oraz Jarosławia. Łącznie w Zgromadzeniu uczestniczyło 22 osoby, przy czym 21 posiadało prawo głosu.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Bogdan Wołoszyn - z-ca Burmistrza Miasta Jarosławia; natomiast zastępcą Przewodniczącego obrano Bartłomieja Babuśkę - radnego Rady Miejskiej miasta Tarnów. Podczas Zgromadzenia powołano Komisje: Mandatową, Uchwał i wniosków, Skrutacyjną oraz Rewizyjną, które czuwały nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad.

Następnie Prezes Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku" - Tadeusz Krzakowski przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2006, a Zbigniew Możdżeń - Sekretarz Generalny przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok 2006.

Na Zgromadzeniu zostały podjęte następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia regulaminu Obrad Zgromadzenia Ogólnego Delegatów (jednomyślnie);
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 (20 głosów za, 1 wstrzymujący się);
  • w sprawie sposobu podziału zysku za 2006 (20 głosów za, 1 wstrzymujący się);
  • w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia (18 głosów za, 3 wstrzymujące się);
  • w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku", dot. ustanowienia pełnomocnika (do uchwały wprowadzono poprawkę i w nowym brzmieniu uchwała została przyjęta jednomyślnie). Po przyjęciu uchwały możliwość głosowania nabyła 1 osoba mająca pisemne upoważnienie do reprezentowania delegata.

Po przyjęciu uchwał przystąpiono do wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu. Na Prezesa Zarządu wysunięto kandydaturę Ryszada Ścigały - Prezydenta Miasta Tarnowa - który podczas głosowania nie uzyskał wymaganej liczby głosów (7 głosów za, 15 przeciw). Wysunięto wiec kandydaturę Ryszarda Lewandowskiego - zastępcy Prezydenta Gminy Przemyśl, który po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną (17 głosów za, 5 przeciw) został nowym Prezesem Zarządu.

Na członków Zarządu jednomyślnie zostali wybrani: Andrzej Wyczawski, Tadeusz Chrzan, Ryszard Kępa, Witold Wiśniewski, Janina Piestrak - Babijczuk, Aneta Czarnecka, Janusz Magoń, Zbigniew Możdżeń, Jerzy Hebda, Bartłomiej Babuśka.

Delegaci podczas Zgromadzenia podjęli również uchwały:

  • w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia (21 głosów za, 1 wstrzymujący się);
  • w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia (21 głosów za, 1 wstrzymujący się);
  • w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej (21 głosów za, 1 wstrzymujący się).

Następnie w gabinecie Burmistrza Miasta Jarosławia odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku" i jego członków, podczas którego wybrano dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz Sekretarza Generalnego. Jednogłośnie Wiceprezesami Zarządu Stowarzyszenia zostali: Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Jerzy Hebda - radny Rady Miasta Tarnów. Sekretarzem Generalnym został Zbigniew Możdżeń.

Marta Puńko - Maciałek
Biuro Prasowe UM Jarosławia
(23.04.2007 | aktualizacja 30.11.2007 11:53)
Na zdjęciu Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski i Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Krzakowski tuż przed rozpoczęciem obrad.
Na zdjęciu Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski i Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Krzakowski tuż przed rozpoczęciem obrad.
Oficjalne otwarcie Zgromadzenia przez Burmistrza Miasta.
Oficjalne otwarcie Zgromadzenia przez Burmistrza Miasta.
Obok Burmistrza Miasta i Prezesa Stowarzyszenia Bogdan Wołoszyn - Przewodniczący Zgromadzenia i jego zastępca - Bartłomiej Babuśka.
Obok Burmistrza Miasta i Prezesa Stowarzyszenia Bogdan Wołoszyn - Przewodniczący Zgromadzenia i jego zastępca - Bartłomiej Babuśka.
Podczas spotkania delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu i sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia.
Podczas spotkania delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu i sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia.
Fot. Marta Puńko  -Maciałek.
Fot. Marta Puńko -Maciałek.
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31