Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Lokalizacje wydziałów Urzędu Miasta

Przypominamy lokalizacje wydziałów Urzędu Miasta, których część spraw załatwiana jest w innych pokojach niż jeszcze końcem grudnia 2015 r. Od stycznia br. Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w całości znajduje się na III piętrze Ratusza, podobnie jak Samodzielne Stanowiska ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Wł., czy Samodzielne stanowisko ds. BHP oraz ds. obsługi prawnej. Z kolei wszystkie zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska prowadzone są na II piętrze, a część zadań Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych w Rynku 6.
Fot. M. Młynarska

 

Od stycznia br. zmieniła się lokalizacja kilku wydziałów i stanowisk Urzędu Miasta. Wprowadzenie obecnych rozwiązań pozwoliło na lepsze zagospodarowanie pomieszczeń urzędowych oraz usprawnienie pracy wydziałów.

 

 

Dla przypomnienia:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska w całości znajduje się w Ratuszu, na II piętrze. Burmistrz Miasta zrezygnował z zajmowania dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. Cerkiewnej 1, w których wcześniej prowadzone były sprawy związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Obecnie wydział zajmuje pokoje nr: 20 (dyrektor), 18 (gospodarka odpadami), 19 (gospodarka lokalowa), 21 (m.in. opieka nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej), 30 (kształtowanie środowiska).

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w całości znajduje się na III piętrze w pokojach nr: 32 (dyrektor), 31 i 35 (gospodarka nieruchomościami), 33 i 34 (ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego), 36 (planowanie przestrzenne).

Wydział Spraw Społecznych i Obronnych - parter, pok. 7 (dyrektor) pok. 4, 5 i 6 bez zmian (dowody osobiste, działalność gospodarcza, ewidencja ludności). W kamienicy Rynek 6 - I piętro pok. 13 (sprawy społeczne, m.in. „Bezpieczny Jarosław"), IV piętro pok. 30 (zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna) i pok. 31 (Sprawy obronne, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelaria Materiałów Niejawnych).

Kancelaria Burmistrza Miasta - na II piętrze pok. 29 (dyrektor), pok. 23 (sekretariat Zastępcy Burmistrza), na I piętrze pok. 17 (media), pok. 9 (sekretariat Burmistrza), na parterze pok. 3 (kancelaria), pok. 2 (Kancelaria Ogólna).

Wieloosobowe stanowisko ds. Zamówień Publicznych - II piętro, pok. 29.
Samodzielne stanowisko ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Wł.
- III piętro, pok. 38 i 40.
Samodzielne stanowisko od. Obsługi Prawnej - III piętro, pok. 37 oraz I piętro, pok. 11.
Samodzielne stanowisko ds. BHP - III piętro, pok. 40.

Numery telefonów pozostały bez zmian. Kompetencje wydziałów znajdują się w BIP.

Większość spraw można załatwić na parterze Urzędu, w Kancelarii Ogólnej oraz dokonać opłat w mieszczącej się tam KASIE (pok. nr 2). Opłacimy m.in. podatek od nieruchomości, opłatę za odpady komunalne, opłatę parkingową, targową, mandaty, opłatę za zajęcie pasa drogowego, od posiadania psa, za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lokalu, wykup lokalu, kary umowne oraz inne.

Kancelaria Ogólna czynna jest w poniedziałki od 7.30 do 18.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.30-15.30.

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.01.2016 | aktualizacja 01.02.2016 13:32)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31