Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Dziesięciolecie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Jarosławiu

Od dziesięciu lat członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oddziału w Jarosławiu prowadzą szereg inicjatyw mających na celu pomoc oraz wsparcie materialne i duchowe osób najbardziej potrzebujących.

Uroczyste obchody 10-lecia odbyły się w dniach 14-21.04.2007 r. i podzielone zostały na dwie równorzędne części. Pierwszą z nich byłą pielgrzymka członków SRK do grobu św. Jacka w Krakowie, sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie i sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Kolejną część jubileuszu rozpoczęła w dniu 21 kwietnia msza św. pod przew. ks. wikariusza generalnego Wacława Partyki w asyście asystentów kościelnych kół parafialnych Stowarzyszenia w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. W modlitwie dziękczynnej za dzieło SRK uczestniczyli członkowie sześciu kół zrzeszonych w oddziale jarosławskim, poseł Andrzej Ćwierz, burmistrz Andrzej Wyczawski, radni Rady Miasta Jarosławia, prezes Zarządu Głównego SRK Janusz Zaucha. Uroczystościom honorowo patronował arcybiskup Józef Michalik oraz burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski.

Po części modlitewnej goście uczestniczyli w otwarciu wystawy okolicznościowej prezentującej pracę i formację kół SRK w przeciągu dziesięciolecia aktywności. Historię Oddziału Rejonowego przybliżył prezes Konrad Fryda, wydano także okolicznościowe foldery o Stowarzyszeniu. Podczas uroczystości zostały wręczone legitymacje honorowych członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przyznawane osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym na rzecz Stowarzyszenia. I tak Kapituła przy Zarządzie Głównym wyróżniła:

  • Hannę Kobę - wdowę po Romanie Koba prezesie Kongresu Polaków w Szwecji oraz fundatorze Funduszu Stypendialnego prowadzonego przez Oddział Stowarzyszenia,
  • Stowarzyszenie Naukowe w Krakowie im. St. Staszica - legitymację odebrał założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Janusz Dąbrowski,
  • Michała Bieniasza - prezesa Kongresu Polaków w Szwecji.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, konferencję nt. "Dialog w życiu małżeńskim" wygłosił animator rekolekcji małżeńskich Wiesław Solarz z Przemyśla.

Kolejnym punktem uroczystości był koncert gitarowy, smyczkowy i akordeon przy akompaniamencie naucz. Jacka Knapa w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu. Pozostałe koncerty przygotowały naucz. Marta Lis i Grażyna Sereda.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oddział w Jarosławiu, funduje stypendia szkolne, prowadzi działalność świetlic środowiskowych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz obejmuje opieką będących w potrzebie. Oddział Rejonowy w Jarosławiu zrzesza 6 kół: w Jarosławiu, w Grzęsce i Przeworsku.

Działalność charytatywna skupia się na prowadzeniu 3 świetlic środowiskowych przy parafiach, do których uczęszcza ponad 140 dzieci. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, dotkniętych patologią społeczną lub alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo. Stowarzyszenie zapewnia dzieciom codziennie gorący posiłek, drugie śniadanie i podwieczorek. Ponadto, przy każdej świetlicy funkcjonuje kilkuosobowy wolontariat. Dzieci korzystają z pomocy w nauce, a podczas wakacji wyjeżdżają na kolonie.

Z inicjatywy pana Romana Koby w 1999 r. został utworzony fundusz stypendialny, ukierunkowany na wsparcie utalentowanej i zdolnej młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i finansowej. Koła organizują także Wigilię dla samotnych, pomagają przy organizacji festynów parafialnych. Każdego roku odbywają się w okresie Wielkiego Postu w Klasztorze oo. dominikanów rekolekcje dla małżeństw, od kilku lat są na nie zapraszane również rodziny z pobliskiej Żółkwi na Ukrainie.

Alicja Pelc
(26.04.2007 | aktualizacja 30.11.2007 11:55)
Fot. Paweł Wolontkowski KTP
Fot. Paweł Wolontkowski KTP
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31