Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

28 kwietnia sesja Rady Miasta

28 kwietnia br. odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia. W najbliższy czwartek radni będą głosowali nad podjęciem 16 uchwał. Cztery z nich dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi, wśród pozostałych są m.in. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa, rozwiązania ZSO im. Książąt Czartoryskich i likwidacji III LO, czy uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Początek obrad o godz. 9.00.
Fot. M. Młynarska

PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta z dnia 14 marca 2016 r.
  3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  7. Omówienie stanu dróg w mieście.

 

Podjęcie uchwał:

1) ws. zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 r.,

2) ws. wyłączenia Miejskiego Ośrodka Prac Pozaszkolnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich oraz likwidacji placówki,

3) ws. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich i likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu,

4) ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

5) ws. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

6) ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

7) ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

8) ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

9) ws. nadania Honorowego Obywatela Miasta Jarosław.

10) ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

11) ws.uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia,

12) ws. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13) ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14) ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

15) ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty,

16) ws. przygotowania przez Burmistrza Miasta Jarosławia projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad.

 

 

          

Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.04.2016 | aktualizacja 28.04.2016 06:16)
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31