Aktualności / wydarzenia

Ogłoszenie

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gimnazjów Szkół onadgimnazjalnych w Jarosławiu / wszyscy /

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do stypendium Rady Miasta Jarosławia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2002/2003( I semestr) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jarosławia. Kartę zgłoszenia kandydata oraz Uchwałę Rady Miasta określającą szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce można pobrać ze strony (Przyjazny Urząd - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki)

Termin przesyłania wypełnionych kart zgłoszeniowych upływa 28. 02. 2003.

Bartosz Kłoda
(21.02.2003 | aktualizacja 29.11.2007 11:25)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65