Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia z 28 lipca

W czwartek 28 lipca odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia. W porządku obrad znalazło się 9 projektów uchwał. Wszystkie zaplanowane uchwały zostały podjęte.

Rada Miasta Jarosławia podjęła 9 uchwał. Radni wyrazili zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej zmierzającej do zabezpieczenia zaplanowanego w budżecie miasta kredytu długoterminowego do kwoty 4 000 000 złotych. Skarbnik Miasta Barbara Maziarka podkreślała, że budżet jest w dobrej kondycji, na chwilę obecną nie ma potrzeby zaciągania żadnych kredytów, a procedura oznacza tylko prawidłowe wypełnienie procedur zaplanowanych w budżecie, co nie jest równoznaczne z faktycznym zaciągnięciem kredytu. Jeśli kondycja budżetu się nie pogorszy, kredyt nie zostanie zaciągnięty.

Kolejne uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok, w związku z:

  • dostosowaniem wynajętych powierzchni biurowych na dworcu PKP na potrzeby MOPS (na ten cel radni przeznaczyli 200 000 złotych),
  • modernizacją infrastruktury w ogródku jordanowskim przy ul. Kraszewskiego (260 000 złotych)
  • dostosowaniem pomieszczeń w szkołach do potrzeb tworzonych pracowni przedmiotowych (w związku z dofinansowaniem projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej - 228 950 złotych)
  • zabezpieczeniem środków na realizację ww. projektu, które zostaną zwrócone Gminie Miejskiej Jarosław w ramach refundacji
  • koniecznością zapłaty kary umownej na rzecz wykonawcy z tytułu odstąpienia Gminy od umowy na budowę przedszkola oraz zwrotu kosztów procesu ( 93 873 złote)
  • koniecznością przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej na terenie miasta, w celu zoptymalizowania zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej ( 22 000 złotych)
  • koniecznością poszerzenia funkcji systemów finansowo-księgowych o generowanie jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku vat, w związku ze zmianami w ustawie Ordynacja podatkowa (8 700 złotych).

Rada Miasta Jarosławia wyraziła również wolę aplikowania o środki z Europejskiego Funuduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, oś priorytetowa I „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" na realizację projektu pn. „Eskapady na książęcym szlaku".  Pozyskane środki mogłyby zostać przeznaczone na uporządkowanie przestrzeni Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.07.2016 | aktualizacja 29.07.2016 09:34)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31