Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XXX sesja Rady Miasta Jarosławia z 29 sierpnia br.

W poniedziałek 29 sierpnia br. odbyła się XXX sesja Rady Miasta Jarosławia. W porządku obrad znalazło się ostatecznie 25 projektów uchwał. Omówiono też sprawy związane z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Rada Miasta Jarosławia podjęła 23 uchwały. Radni wyrazili zgodę na zabezpieczenie kwoty 6 100 000 złotych na rok 2017 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 73 000 złotych do projektu MOPS pn. „Moja szansa na sukces" w kwocie 415 000 zł rozłożonej na 3 lata. Radni zgodzili się również na realizację przez MOPS działań związanych z przyznaniem dofinansowania na wykonanie Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pn. „Trampolina - głos przeciwko przemocy w rodzinie. Edycja 2016". Podjęto też uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej na terenie Miasta Jarosławia przy ul. Batalionów Chłopskich.

Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości, w wyniku której osoby dotychczas zamieszkujące lokale o niskim standardzie przy ul. Przemysłowej, w zamian za ich opuszczenie otrzymają mieszkania w innych lokalizacjach miasta. Z przychylną opinią rady spotkały się również projekty związane ze sprzedażą kilku działek: przy ul. Pruchnickiej i Raszyńskiej oraz z bezprzetargowymi dzierżawami nieruchomości przy ul. Dr Władysława Bandurskiego, Słowackiego 4 oraz ul. Zielińskiego i os. Kombatantów.

Rada przychylnie podeszła do tematu aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na projekt pn. „Mistyka Karpackich Miast - Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miasta w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika". W ramach projektu możliwe będzie podjęcie szeregu działań zmierzających m.in. do modernizacji strony internetowej miasta, utworzenia aplikacji mobilnej,  czy audio przewodnika z geolokalizacją, spaceru wirtualnego VR oraz opracowanie gry miejskiej.

20 000 złotych trafi do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w ramach wsparcia finansowego na zakup sprzętu biurowego i informatycznego. 

323 365,04 złote przeznaczono na podwyżki wynagrodzeń pracowników MOPS oraz odprawy emerytalne.

Za 35 000 zł zostanie zakupiony i wdrożony program do centralizacji podatku VAT w Gminie Miejskiej Jarosław. Konieczność zastosowania tego narzędzia wynika z uchwały Trybunału Europejskiego.

Radni przyjęli również strategię zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk na lata 2014-2020.

O 420 000 złotych zostały zwiększone środki na kilka zadań inwestycyjnych:

  • Budowa drogi na zapleczu budynków ul. Rynek 17, 18, 19 o kwotę 150 000 złotych
  • Budowa ul. Zielińskiego - o 60 tysięcy złotych w celu poszerzenia ulicy na niezbędny dojazd do bloku
  • Modernizacja ul. A. Jenke - o 130 tysięcy złotych, gdyż kosztorys inwestorski określił koszt zadania większy o wnioskowaną kwotę, a inwestycja umożliwi dojazd i przejście mieszkańcom ulicy do swoich posesji.
  • modernizacja drogi wewnętrznej gminnej (działka nr 2872 obręb 5)  - o kwotę 80 000 złotych.

 

W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał, które nie spotkały się z pozytywną opinią rady. Dotyczyły one zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy oraz przeznaczenia środków na wyburzenie komina byłej cegielni, który znajduje się na terenie inwestycyjnym przy ul. Krakowskiej.

Radni poinformowali, że począwszy od 5 września, w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00 będą pełnili dyżury na parterze ratusza.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(31.08.2016 | aktualizacja 31.08.2016 11:36)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31