Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia

24 października podczas sesji Rady Miasta Jarosławia, podjęto 19 uchwał, 2 odrzucono, a jedna została przekazana pod obrady właściwej komisji. Radni wyrazili zgodę na udzielenie pożyczki Jarosławskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w kwocie 1 500 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

Radni uzyskali informację o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym.

W trakcie obrad podjęto 19 uchwał, m.in. w sprawie:

 • zrefundowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nazaret",
 • zmian budżetowych odnoszących się do placówek oświatowych,
 • przeznaczenia środków na realizacje projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej",
 • zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół im. Jana Pawła II o uzyskane dofinansowanie w kwocie 8050,00 złotych z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla pracowników kuchni oraz doposażenie kuchni i stołówki szkolnej,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny pracy ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch nieruchomości
 • wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia związanych z zakupem kontenerów na potrzeby funkcjonowania cmentarzy komunalnych
 • wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki na okres przekraczający rok budżetowy dla JTBS Sp. z o.o (projekty na drukach 1a - 1e)

Przyjęto również Program Polityki Mieszkaniowej Miasta Jarosławia na lata 216-2020.

Radni nie przyjęli natomiast uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław, jak również uchwały w sprawie przeznaczenia 30 000 złotych na wyburzenie komina byłej cegielni przy ul. Krakowskiej usytuowanego na terenie przeznaczonym pod strefę inwestycyjną.

Pod obrady Komisji Budżetowej został skierowany projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta odnoszący się do przeznaczenia środków pierwotnie przypisanych do zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie ogrodzenia piaskownic dla dzieci w ogródkach jordanowskich przy ul. Szczepańskiego i ul. Legionów" oraz „Budowa monitoringu w ogródku jordanowskim przy ul. Legionów" na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację placu zabaw w ogródku jordanowskim przy ul. Legionów w ramach zadania pn. „Budowa skateparku, placów zabaw i boisk sportowych w mieście Jarosław".

Podjęto wstępną dyskusję nad projektami uchwał przedłożonymi przez Burmistrza Miasta Jarosławia  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych. Projekt w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przedłożyli również radni.

Projekty powyższe stanowią wstęp do dyskusji nad ostatecznym kształtem ulg podatkowych przygotowywanych do wprowadzenia na terenie miasta.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.10.2016 | aktualizacja 25.10.2016 15:29)
Archiwum
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • Bayala i ostatni smok - 2D
  9,10,12,14,15 Lipca
  godzina: 13.30
 • Wiking i magiczny miecz 2D
  10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
  godzina: 16.00