Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nie palmy odpadów w piecach i na posesjach!

Apelujemy do mieszkańców Jarosławia - nie palmy ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie i naszym dzieciom. PAMIĘTAJMY!!!DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW!

NIE WOLNO SPALAĆ:

  • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
  • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
  • odzieży, obuwia,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po farbach, lakierach,
  • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:

Podczas spalania ulatniają się:

  • pyły z metalami ciężkimi - powodują zagrożenie białaczką,
  • tlenki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca,
  • tlenek węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
  • dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu,
  • chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
  • cyjanowodór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
  • dioksyny i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

 

Straż Miejska przeprowadza kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie odpadów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.

 

Regulacje prawne:

Ustawa o odpadach Dz.U.2013.21 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - art. 191 - kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny

Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 poz. 1137) - art. 225 § 1 - kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska  lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250)

  • - art. 5 ust. 1 pkt 1 - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • pkt.3b pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,
  • art. 10 ust. 2 - kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Wszystkich zainteresowanych wymianą pieca, montażem kolekotrów słonecznych czy pompy ciepła z dużym dofinansowaniem zapraszamy na spotkania!  Miejsca i terminy na plakacie. Więcej informacji

Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.11.2016 | aktualizacja 30.11.2016 15:42)
Archiwum
Listopad 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12