Aktualności / wydarzenia

16 grudnia br. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

16 grudnia 2016 r. o godz. 8.00 w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.
Porządek obrad sesji:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2016,
2) w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2026 oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta jarosławia na 2016 r.,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 r.,
5) w sprawie udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację końcowego rozliczenia kosztów inwestycji pn. "Budowa Łącznika tj. drogi powiatowej Nr 1766 R na przedłużenie ulicy Morawskiej, od km 0+050 do km 0+528"
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 r.
IV Zakończenie obrad.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(14.12.2016 | aktualizacja 14.12.2016 14:01)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65