Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

„MALUCH plus” 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „MALUCH plus” 2017 w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”. Na ten cel w przyszłym roku przeznaczono kwotę 151 000 000 zł. Terminy składania ofert mijają 9 i 16 grudnia br.
O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH plus" realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

Moduł 2:

- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH";
- dla podmiotów niegminnych:
zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;

Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

Termin składania ofert:

moduł 1 - do dnia 16 grudnia 2016 r.
moduł 2 - do dnia 9 grudnia 2016 r.
moduł 3 - do dnia 9 grudnia 2016 r.
moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r.

Szczegóły na www.mpips.gov.pl

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.11.2016 | aktualizacja 21.12.2016 11:38)
Archiwum
Wrzesień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30