Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 16.10.2007 r. w Jarosławiu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych gości powitała Magdalena Lehnart - p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miasta Jarosławia, która podziękowała nauczycielom za przyjęcie zaproszenia do wspólnego świętowania tego szczególnego dnia.

Wśród zaproszonych znaleźli się: dr Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - Senator RP, posłowie na Sejm RP w osobach: dr-a Andrzeja Ćwierza, Tomasza Kuleszy, przedstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Elżbieta Ćwierz-Superson, Maria Pels, Jerzy Tumidajski, władze powiatu: Jacek Stańda - Wicestarosta Jarosławski, Lucyna Paulo - Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, Marian Kozłowski-Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia, Antoni Lotycz - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia, Jadwiga Piątek - Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu, Andrzej Mamak - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz nauczyciele.

Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, który przybył w towarzystwie Stanisława Misiąga - Zastępcy ds. gospodarczych. Włodarz podziękował zgromadzonemu licznie ciału pedagogicznemu za ogromny wkład w wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży. Przypomniał, że święto sięga swojej dwustuletniej tradycji i jest okazją do podsumowań pracy nad uczniami, refleksji nad poświęceniem się i zaangażowaniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kształtowaniem duchowych wartości młodego pokolenia Jarosławian.

Włodarz nawiązał do szczególnej roli nauczyciela w przekazywaniu szlachetnych wzorców młodym wychowankom.

Kolejno głos zabrali: dr Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - Senator RP, dr Andrzej Ćwierz, Tomasz Kulesza, Elżbieta Ćwierz-Superson, Jadwiga Piątek, Andrzej Mamak oraz Jacek Stańda. Wszyscy w swoich wystąpieniach nawiązywali do wytężonej i pełnej poświecenia pracy wychowawczo-edukacyjnej nauczycieli oraz życzyli dalszych pięknych sukcesów pedagogicznych.

Andrzej Wyczawski wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Dorota Muzyczka-Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3, Krystyna Michalik - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 19, Anna Korczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11, Władysława Macnar - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1, Anna Chuchla - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2, Ewa Jankowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3, Alicja Mazur - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jarosławiu, Agata Krukar - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 3, Lidia Wróbel - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 8, Irena Frankiewicz - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 9, Maria Mac - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 12, Irena Kornak - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4, Wojciech Mazur - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4, Dariusz Szewczyk - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6, Helena Prokuska - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7, Małgorzata Hołota - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10, Ewa Leniar - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11, Elżbieta Smorąg - Nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1, Ewa Konopka - Nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2.

W uznaniu za zasługi dla rozwoju jarosławskiej oświaty i wychowania Burmistrz Miasta Jarosławia nadał Honorowe Odznaczenie "Za zasługi dla oświaty jarosławskiej", które otrzymali: Ewa Pawlak - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2, Zenon Skrzypek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7, Teresa Karcińska - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 9, Małgorzata Dańczura - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 9, Marta Osiadły - Pracownik Miejskiego Przedszkola Nr 9, Dorota Czajka - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 10, Alina Kojder - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 10, Lucyna Mielniczek - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 10, Halina Gliniak - Pracownik Miejskiego Przedszkola Nr 10, Marzena Polaszek - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4, Mirosława Malina - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7, Maria Hudycz - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10, Barbara Pietryna - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10, Anna Sawicka - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11, Alicja Droździel - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11, Anna Szurgocińska - Nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2, Bogusława Grabowska - Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Ponadto Prezydent RP przyznał Brązowe Krzyże Zasługi w uznaniu za dorobek pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które otrzymali: Halina Kic - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Zenon Skrzypek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7.

Natomiast Filomena Górecka-Bedla -Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Na zakończenie uroczystości miał miejsce występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. S.Żeromskiego. Program został przygotowany przez Grażynę Prusinowską oraz Barbarę Iwasieczko - nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 4.

Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów w sferze zawodowej, zdobytych dzięki owocnej pracy z latoroślami.
Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(19.10.2007 | aktualizacja 19.10.2007 20:41)
Uroczystości poprowadziła Magdalena Lehnart - p.o. Naczelnika Wydziały Edukacji i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miasta Jarosławia. O d lewej: Marian Kozłowski - Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Jarosławia, dr Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - Senator RP, Tomasz
Uroczystości poprowadziła Magdalena Lehnart - p.o. Naczelnika Wydziały Edukacji i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miasta Jarosławia. O d lewej: Marian Kozłowski - Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Jarosławia, dr Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - Senator RP, Tomasz
W pierwszym rzędzie: Tomasz Kulesza - Poseł na Sejm RP, Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia, Stanisław Misiąg - Zastępca Burmistrza Miasta Jaroslawia ds. gospodarczych. W drugim rzędzie: Jadwiga Piątek – Przewodnicząca Komisji Międzyzakł
W pierwszym rzędzie: Tomasz Kulesza - Poseł na Sejm RP, Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia, Stanisław Misiąg - Zastępca Burmistrza Miasta Jaroslawia ds. gospodarczych. W drugim rzędzie: Jadwiga Piątek – Przewodnicząca Komisji Międzyzakł
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół jarosławskich.
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół jarosławskich.
Anna Korczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 - odbiera nagrodę z rąk Burmistrza Andrzeja Wyczawskiego.
Anna Korczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 - odbiera nagrodę z rąk Burmistrza Andrzeja Wyczawskiego.
Nagrodzeni nauczyciele: (od lewej):Ewa Leniar - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11,Anna Korczewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11, Jadwiga Piątek – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania
Nagrodzeni nauczyciele: (od lewej):Ewa Leniar - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11,Anna Korczewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11, Jadwiga Piątek – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania
Występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. S.Żeromskiego w Jarosławiu.   FOTO: Anita Banaś
Występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. S.Żeromskiego w Jarosławiu. FOTO: Anita Banaś
Archiwum
Wrzesień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30