Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Program Przyjazny Dom - WFOŚiGW w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w postaci dotacji lub/i pożyczki na określone przedsięwzięcia.
Fot. źródło: WFOŚiGW w Rzeszowie
Modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe lub opalane biomasą, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat, budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji, czy zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, to przedsięwzięcia, na które można uzyskać pomoc finansową.
Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno - merytorycznych, terminów naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (www.bip.wfosigw.rzeszow.pl), w zakładce Przyjazny Dom.
 
WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że do 18 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, a w terminie 4-18 września br. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.
Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie (ul. Zygmuntowska 9) lub telefonicznie pod numerem 17 852 23 44, wew. 131,132,117.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(11.08.2017 | aktualizacja 11.08.2017 08:49)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30