Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wypełnij ankietę!

Miasto Jarosław przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), którego zapisy dotyczą obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta, a także mieszkańców. Jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020, a w niektórych obszarach finansowania posiadanie planu jest niezbędne przy ubieganiu się o środki. Do 30 września br. prowadzona będzie również inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!
Fot. M. Młynarska

Miasto Jarosław przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Dokument ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju przez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Oprócz korzyści w skali makro, przede wszystkim ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Korzyści dla mieszkańców Jarosław

  • znaczące podniesienie szansy dla miasta i mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowania ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na takie działania jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wymiana przestarzałych kotłów na niskoemisyjne, modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych,
  • realna poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

Ankieta

WERSJA ON-LINE

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości miasta, niezbędna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych. Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiety dla budynków mieszkalnych. Ułatwieniem jest przygotowana wersja on-line.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wypełnienie wersji tradycyjnej, dostępnej poniżej w załączniku, mogą złożyć ankietę w Urzędzie Miasta Jarosławia, parter, pok. 3 lub wysłać skan wypełnionej ankiety na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Termin mija 30 września br.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Jarosław jest firma Grupa CDE Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 326 78 17 lub na adres e-mail: a.kopanska@ekocde.pl

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(04.09.2017 | aktualizacja 03.10.2017 08:34)
Archiwum