Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

18 września br. - LIV sesja Rady Miasta Jarosławia

18 września 2017 r. (poniedziałek) odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Jarosławia. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pokój 26).
Fot. Barbara Brzezińska
Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

- z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 lipca 2017 r.
- z LII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 sierpnia 2017 r.
IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla linii autobusowej komunikacji publicznej na terenie miasta Jarosławia,
2) w sprawie wyboru form dla prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław i powierzenia tych zadań gminnej spółce,
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
9) w prawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/17 obszaru "Kruhel Pełkiński Wschód" w Jarosławiu,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr  12/2/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia w rejonie ul. Kruhel Pełkiński,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
18) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
19) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
20) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek  budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
21) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
22) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
23) w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,
24) w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
25) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
26) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.
V Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Jarosławia.
VI Przegląd stanu mienia komunalnego.

VII Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jarosłaiwa oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
IX Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
X Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XI Wolne wnioski i informacje.
XII Zakończenie obrad.


Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.bip.jaroslaw.pl.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(18.09.2017 | aktualizacja 18.09.2017 07:30)
Archiwum
Czerwiec 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30