Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

"Sztuczne ognie – Bezpieczne Święta 2007”

Akcja realizowana jest przez Straż Miejską w Jarosławiu oraz wydział Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego UM Jarosławia w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”.

Zagrożenia związane ze sprzedażą nieletnim oraz używaniem przez nich sztucznych ogni i innych wyrobów pirotechnicznych, nasilające się szczególnie w okresie Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, spowodowało konieczność zainicjowania na terenie miasta Jarosławia akcji pn. „Sztuczne ognie - Bezpieczne Święta 2007".

Akcja jest adresowana w szczególności do osób handlujących wyrobami pirotechnicznymi oraz do dzieci i młodzieży. Jej celem jest zarówno ograniczenie przypadków sprzedaży wyrobów pirotechnicznych dzieciom, jak też zmniejszenie liczby wypadków (związanych z używaniem tych wyrobów) wśród najmłodszych.

Aby osiągnąć założony cel Straż Miejska wspólnie z wydziałem Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego opracowała informację dot. warunków sprzedaży materiałów pirotechnicznych nieletnim oraz kar przewidzianych za sprzedaż materiałów pirotechnicznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi /.../ - Dz.U.Nr 67 poz. 679 z 2001 r.). Informacja ta zostanie upowszechniona w środowisku jarosławskich handlowców w m-cu grudniu 2007 r.

Od dnia 3 grudnia 2007r. funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli również prelekcje dla uczniów części jarosławskich szkół podstawowych (Nr 4,6,7,9,10), poświęcone problematyce właściwego i bezpiecznego używania środków pirotechnicznych. Akcja ta została podjęta pomimo faktu, że w treści obowiązujących przepisów prawnych wprowadzony został zakaz sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Jak pokazuje jednak życie, nieletni wchodzą w posiadanie tego typu materiałów i corocznie, szczególnie w okresie świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku dochodzi do licznych przypadków oparzeń, lżejszych lub cięższych uszkodzeń ciała wśród najmłodszych.

W trakcie spotkań z dziećmi zaprezentowane zostaną najbardziej rozpowszechnione materiały pirotechniczne oraz omówione zasady bezpiecznego ich używania w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne. Przedstawiciele SM przedstawią również kompetencje strażników miejskich oraz funkcjonariuszy policji w przypadkach stwierdzenia sprzedaży materiałów pirotechnicznych nieletnim oraz w sytuacjach używania przez nieletnich środków pirotechnicznych w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu. Omówione zostanie również Rozporządzenie Porządkowe wojewody podkarpackiego Nr 50/07 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Głównym celem spotkań z dziećmi jest nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzez uświadomienie najmłodszym skali zagrożeń, jakie niesie za sobą zabawa wyrobami pirotechnicznymi oraz niebezpieczeństw mogących wystąpić podczas niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Pozwoli to na stopniowe kształtowanie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne jak również bezpieczeństwo kolegów i koleżanek.

(12.12.2007 | aktualizacja 12.12.2007 10:54)
Fot. Marta Hawryszko
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31