Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców c.o. przesunięty

Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował, że w roku bieżącym nie ogłosi naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oznacza to, że samorządy nie będą miały w 2017 roku szansy złożenia projektów przewidujących wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy chcieliby modernizować kotłownie w swoich domach i wymienić piece c.o. na ekologiczne.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił, że zmienia harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. Zakres zmian obejmuje m.in. rezygnację z planowanego na grudzień br. naboru w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji oraz poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.

Jak czytamy w opisie zmian harmonogramu: "Rezygnacja z naborów w ramach osi współfinansowanych z EFRR wynika ze zmian ustawy wdrożeniowej i wprowadzenia koniecznych zmian do systemu realizacji RPO WP 2014-2020, bardzo dużej liczby wniosków o dofinansowanie będących w trakcie oceny oraz konieczności zintensyfikowania działań w zakresie osi priorytetowych V i VI, dla których Komisja Europejska wskazała na potrzebę przyspieszenia wdrażania".

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.09.2017 | aktualizacja 28.09.2017 15:24)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31