Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgłoś swoje przedsięwzięcie!

Miasto Jarosław opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), którego zapisy dotyczą obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta oraz mieszkańców. Jego przyjęcie ułatwi starania o pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Do końca września prowadzona była inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy, a obecnie zachęcamy do zgłaszania planowanych w tym zakresie przedsięwzięć.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działań dla gminy na lata 2017-2020, w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

Jego posiadanie jest podstawowym kryterium w konkursach o pozyskanie środków wspierających realizację wymienionych w Planie przedsięwzięć. Wdrożenie strategii energetycznej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Jarosławia oraz stworzy warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia mieszkańców.

W ramach opracowywania PGN dla Jarosławia, została już przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Przygotowano również ankietę, którą można jeszcze wypełnić w wersji ON-LINE

Obecnie zachęcamy zainteresowane osoby do zgłaszania planowanych do realizacji w latach 2017-2020 przedsięwzięć np. z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wpisujących się w wyżej wymienione cele. Można to zrobić wypełniając załączoną poniżej tabelę, którą do 13 października należy odesłać na adres: jolanta.kuzniar@um.jaroslaw.pl

Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o PGN dostępne TUTAJ

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(03.10.2017 | aktualizacja 20.11.2017 09:16)
Archiwum