Aktualności / wydarzenia

9 października br. - LV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 9 października br., o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (p. 26, II piętro), rozpocznie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczajacych poza rok budżetowy 2017,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia.
IV Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie bip.jaroslaw.um.gov.pl.

 

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(06.10.2017 | aktualizacja 09.10.2017 08:59)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65