Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

9 listopada br. - LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

W najbliższy czwartek, 9 listopada, o godz. 13.00 rozpocznie się LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska
Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jarosławiu - wariant 400m treningowy" w Jarosławiu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
2) w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, oś prirytetowa 1 "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" na realizacje projektu pod nazwą "Dziś to jutro - szanujemy wspólne dziedzictwo",
3) zmieniająca uchwałę w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację przez Gminę projektu transgranicznego "Via Reginae",
4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia" oraz zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,
7) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia,
8) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018.
IV Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(07.11.2017 | aktualizacja 07.11.2017 15:28)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31