Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jarosław przygotowany do zimy

8 listopada br. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się, by omówić przygotowania do sezonu zimowego 2017/2018. Spotkaniu, zorganizowanemu przez Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, przewodniczył Wiesław Pirożek - zastępca burmistrza miasta, a wzięli w nim udział: prezesi, dyrektorzy, komendanci i przedstawiciele: PGKiM, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, domów pomocy społecznej, Spółdzielni Mieszkaniowej, Centrum Opieki Medycznej oraz pracownicy wydziałów Spraw Społecznych i Obronnych oraz Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej oraz Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia.

Przedmiotem narady była ocena gotowości instytucji, służb, inspekcji i straży do monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z tegorocznym sezonem zimowym. Współpraca między odpowiednimi służbami ma dotyczyć przede wszystkim:

  • zapewnienia właściwych warunków bytowych, zakwaterowania, wyżywienia osobom bezdomnym, niezaradnym życiowo czy potrzebującym szczególnej pomocy w okresie zimowym,
  • zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta,
  • zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach mieszkalnych, jak też obiektach wielkopowierzchniowych, w okresie intensywnych opadów śniegu i mrozów,
  • zapewnienia mieszkańcom w tym okresie ciągłości w dostawie wody i ciepła,
  • współpracy poszczególnych służb w sytuacji szczególnie niekorzystnych warunków meteorologicznych.
  • pomocy dzieciom i ich opiekunom w szczególnych sytuacjach kryzysowych

APEL Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt udzielania pomocy osobom bezdomnym TUTAJ.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(08.11.2017 | aktualizacja 09.11.2017 09:39)
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31