Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia - 9 listopada

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia zwołanej na dzień 9 listopada br. w obecności 16, a następnie 17 radnych, podjęto 6, z zaplanowanych w porządku obrad 9 projektów uchwał.

Pierwszy projekt w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jarosławiu - wariant 400 m treningowy" w Jarosławiu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, został przekazany do Komisji Budżetowej, w celu zaopiniowania. Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, oś priorytetowa I „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" na realizację projektu pod nazwą „Dziś to jutro - szanujmy wspólne dziedzictwo". Planowana wartość zadania to 50 000 euro, a wkład własny Jarosławia wynosi 10%. Projekt dotyczy zorganizowania na terenie szkół Podstawowych nr 4, 7 i 9 warsztatów uczących, jak zakładać ogrody deszczowe, które pozwalają na infiltrację wody do gruntu i jej zatrzymanie, w związku z czym do kanalizacji trafia jej ok. 40% mniej oraz utworzenie aplikacji mobilnej (quiz edukacyjny) dotyczący zasobów wód, szeroko rozumianej ochrony środowiska przyrodniczego dla partnerów z Jarosławia i Svidnika w 3 wersjach językowych.

Radni podjęli również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, na realizację przez Gminę projektu transgranicznego „Via Reginae". Gmina Miejska Jarosław zrezygnowała tym samym z występowania w charakterze lidera projektu, a przyjęła status partnera. Dzięki udziałowi w projekcie jest szansa na pozyskanie środków na przebudowę Placu Św. Michała, a więc części płyty rynku.

Rada Miasta Jarosławia jednomyślnie zgodziła się na przeniesienie środków na budowę oświetlenia łącznika od ul. Drużynieckiej do ul. Pruchnickiej (89 100,00 zł), budowę oświetlenia ulic bocznych ul. Pogodnej (zwiększenie o kwotę 48 300,00 zł), budowę oświetlenia skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich - Kolaniki (zwiększenie o kwotę 25.000 zł) Przeznaczono również środki w kwocie 100 000 zł na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Rybackiej 40.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Jarosław do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2018. Zgodzili się również na zmianę uchwały związanej z remontem Miejskiego Ośrodka Kultury, skutkującej przeniesieniem środków finansowych w kwocie 5 699 540,26 zł do realizacji w roku 2018.

Aprobaty radnych nie zyskała uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia" oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(10.11.2017 | aktualizacja 10.11.2017 13:45)
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31