Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

„Zimowe" obowiązki właścicieli posesji

Zima to obciążenie nie tylko dla służb miejskich, ale także dla właścicieli nieruchomości odpowiedzialnych za odśnieżanie swoich nieruchomości oraz przylegających do nich chodników. Przypominamy o obowiązkach utrzymania porządku w okresie zimowym.
Fot. M. Młynarska

Za uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie, czy jest to nieruchomość gruntowa czy budynek, odpowiadają właściciele tych nieruchomości (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością).

Obowiązek taki nakłada na ww. właścicieli ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nawet w przypadku gdy Zarząd Dróg udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) nie zwalnia to właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości.

Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

W przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej/zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o stosowne odszkodowanie.

 

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(06.02.2018 | aktualizacja 08.02.2018 07:43)
Archiwum