Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

29. rocznica przyznania Siłom Pokojowym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla

9 grudnia (sobota) Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 3 w Jarosławiu zorganizowało uroczyste obchody 29. rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Siłom Pokojowym Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy Garnizonu Jarosław w misjach poza granicami kraju usytuowaną na ścianie ratusza.

Druga część spotkania przeniosła się do Sali Lustrzanej im. Marii Turzańskiej Centrum Kultury i Promocji, w której prezes Zbigniew Broś, pokrótce przedstawił historię misji pokojowych, otrzymanej Pokojowej Nagrody Nobla, wręczył wyróżnionym dyplomy, odznaczenia, legitymacje członkowskie, listy gratulacyjne, jak również statuetki za szczególną działalność na rzecz stowarzyszenia. Swoimi wspomnieniami z misji podzielili się zaproszeni goście, emocjonalnie opowiadając o czasie spędzonym poza krajem i wrażeniami, które na trwałe pozostaną już w pamięci uczestników misji i operacji.

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch w liście skierowanym do chor. rez. Zbigniewa Brosia podkreślił: „Obchody 29. rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Siłom Pokojowym Narodów Zjednoczonych, są odpowiednią okazją, by złożyć na ręce pana prezesa wyrazy uznania dla szczególnej działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Przywoływanie wspomnień o wielkich dokonaniach żołnierzy naszego garnizonu, którzy pod błękitną flagą wypełniali istotne zadania, służąc w siłach pokojowych narodów zjednoczonych, są ważnym krokiem, niewątpliwie zwiększającym świadomość społeczeństwa na temat działań operacyjnych poza granicami kraju [...]".

Z okazji 29. rocznicy przyznania tej nagrody burmistrz życzył „by pamięć o trudnych działaniach wojska na rzecz obronności była zawsze pielęgnowana ze szczególnym poszanowaniem dla żołnierskiej odwagi i bohaterstwa".

Uroczystość była również dobrym momentem do złożenia życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz podzielenia się opłatkiem.

Dla przypomnienia:

Siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych Pokojową Nagrodę Nobla otrzymały w 1988 roku za „ważny wkład w realizację jednego z podstawowych założeń ONZ". Siły pokojowe ONZ to siły zbrojne państw oddane do dyspozycji ONZ w celu przeprowadzenia operacji (misji) pokojowych. Chodzi tu o konkretne misje i operacje. Powoływane są w trybie doraźnym. Organami, które mają do tego prawo są Zgromadzenie Ogólne oraz Rada Bezpieczeństwa ONZ. Powołanie sił pokojowych następuje zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Siły pokojowe ONZ stanowią dla państw w nich uczestniczących (wysyłających siły zbrojne) nieprzymusowy instrument kontroli konfliktów.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(12.12.2017 | aktualizacja 12.12.2017 14:01)
Fot. Agnieszka Lech (5)
Fot. Anna Pilch (7)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31