Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jarosławia - 8 grudnia 2017 roku

8 grudnia Rada Miasta Jarosławia obradowała w trybie sesji nadzwyczajnej. W porządku obrad znalazło się 4 projekty uchwał, z których trzy zostały przyjęte.

Jednomyślnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priotytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. Zmiana związana była z przygotowaniem dokumentów do umowy o dofinansowanie. Radni przyjęli uchwałą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020", a także wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia. 

Do Komisji Budżetowej trafił projekt związany z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania bulwarów nad Sanem i złożeniem przez jedynego oferenta oferty w postępowaniu przetargowym na kwotę 188 600,00 zł.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(11.12.2017 | aktualizacja 11.12.2017 10:48)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31