Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

LX sesja Rady Miasta Jarosławia - 28 grudnia

W najbliższy czwartek, 28 grudnia, odbędzie się ostatnia w tym roku, LX sesja Rady Miasta Jarosławia. Rozpoczęcie obrad w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pokój 25) zaplanowane jest na godz. 9.00.
Fot. Barbara Brzezińska

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

- z LVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 listopada 2017 r.,
- z LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 grudnia 2017 r.

IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
2) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
6) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,
7) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za pomocą innego instrumentu płatniczego,
8) w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław",
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
11) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,
12) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

V Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
VI Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(20.12.2017 | aktualizacja 29.12.2017 08:27)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31