Aktualności / wydarzenia

LX sesja Rady Miasta Jarosławia - 28 grudnia 2017

Podczas sesji Rady Miasta Jarosławia zwołanej w dniu 28 grudnia br. podjęto 10 z 13 zaplanowanych w porządku obrad uchwał. Zmieniono m.in. uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław, w której uwzględniono nową placówkę - Miejski Żłobek Radosny Zakątek. Jednocześnie zmieniono termin wprowadzenia tej obsługi z planowanego 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019. Radni zdecydowali też, by proponowane na zakup autobusu miejskiego środki w kwocie 200 tys. zł, przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W efekcie obrad ustanowiono również dwa pomniki przyrody - ochroną objęto dwie lipy drobnolistne: "Hiacynt" i "Łucja", rosnące na terenie Parafii Rzymskokatolicjkiej pod wezwaniem Bożego Ciała. Celem uchwały jest ochrona wyjątkowych okazów, charakteryzujących się walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek. Radni przyjętli również aktualizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław" oraz uchwałę, która umożliwi mieszkańcom zapłatę podatków w formie elektronicznej.

Dwa projekty uchwał w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku nie zyskały poparcia radnych i zostały odrzucone. Jeden projekt zaś, przedstawiony na druku nr 6, został wycofany z porządku obrad przez Burmistrza Miasta Jarosławia, jako nieaktualny.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.12.2017 | aktualizacja 28.12.2017 14:13)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65