Aktualności / wydarzenia

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku

Dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych na 2018 rok. Pliki można pobrać z załącznika podobnie jak poradnik z praktycznymi informacjami jak dbać o środowisko. Od 1 stycznia br. stawki pozostały bez zmian. Opłat można dokonywać przelewem lub bezpośrednio w KASIE na parterze Urzędu, w pokoju nr 2. Nie ma również obowiązku składania nowych deklaracji, jeżeli nie ulegnie zmianie: właściciel nieruchomości, stan osobowy na nieruchomości, sposób zbierania odpadów (selektywne/nieselektywne).

Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
11,00 zł m-c, za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (selektywne zbieranie odpadów)
16,00 zł m-c, za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (nieselektywne zbieranie odpadów)

Więcej informacji w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona przelewem lub bezpośrednio w KASIE Urzędu Miasta - kancelaria ogólna, parter, pok. 2.

Płatność przelewem
Na indywidualne konta bankowe. Numer do uzyskania w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta.
Dodatkowe informacje - tel. 16 624 87 89

Płatność bezpośrednio w KASIE
Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 2
godziny: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-14.30

Terminy płatności
- do 10 lutego, obejmuje okres za styczeń i luty,
- do 10 kwietnia, obejmuje okres za marzec i kwiecień,
- do 10 czerwca, obejmuje okres za maj i czerwiec,
- do 10 sierpnia, obejmuje okres za lipiec i sierpień,
- do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik,
- do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień,

Urząd Miasta Jarosławia nie będzie wystawiał faktur za usługi odbioru odpadów. Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urzędu, będzie musiała zostać wpłacona w określonych przedziałach czasowych.

WAŻNE! Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. Dodatkowo, w przypadku wystawienia upomnienia zobowiązany będzie obciążony kosztami w wysokości 11,60 zł.

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(03.01.2018 | aktualizacja 03.01.2018 11:35)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65