Aktualności / wydarzenia

Już 120 lat patronuje „Jedenastce”

Od 120 lat Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu patronuje Adam Mickiewicz. 26 stycznia br. w rocznicę nadania placówce imienia wieszcza, społeczność szkolna zorganizowała uroczystość z programem artystycznym, który miał przyjemność obejrzeć m.in. zastępca burmistrza, Dariusz Tracz.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu 120 lat temu otrzymała imię Adama Mickiewicza. Choć  wówczas nosiła inną nazwę i kalendarium placówki przez lata wzbogaciło się o ważne wydarzenia, to niezmiennie od 1897 r. ma tego samego patrona. Właśnie jego osobie - najwybitniejszemu, obok J. Słowackiego i Z. Krasińskiego, polskiemu twórcy romantycznemu, poecie, wizjonerowi, publicyście i działaczowi politycznemu, poświęcona była piątkowa (26.01) uroczystość w SP 11.

- Przez te 120 lat wiele wydarzeń zostało zapisanych na kartach historii naszej szkoły. Tę historię tworzyli zarówno nauczyciele, pracownicy, uczniowie jak i nasi przyjaciele. Budowany był wizerunek, dobra atmosfera, szkoła stawiała sobie wysokie zadania - mówiła na wstępie uroczystości dyrektor SP 11, Ewa Leniar. Wspomniała ubiegły, przełomowy rok, który ze względu na reformę oświaty wpłynął na otwarcie nowego rozdziału dla szkoły, w nowym budynku i w nowej rzeczywistości.

Przypomniała także, że obok jubileuszu 120-lecia, placówka ma dodatkowe powody do świętowania, ponieważ od 15 lat w SP nr 11 funkcjonują klasy integracyjne, 5 lat temu powstało przy szkole Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej", a od 20 lat organizowany jest Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Puchar Przechodni „Śladami Bogdana Zająca".

Ta ostatnia inicjatywa sportowa stała się m.in. impulsem do stworzenia honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły". Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna zdecydowały, że pierwszą osobą wyróżnioną tym tytułem będzie Bogdan Zając - II trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, absolwent SP 11 oraz Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia. Tytuł został wręczony 22 stycznia br. podczas jubileuszowego turnieju w hali sportowej MOSiR.

Wśród osób, które świętowały wspólnie ze szkołą 120 rocznicę nadania imienia Adama Mickiewicza, był zastępca burmistrza Dariusz Tracz. Składając na ręce dyrektor Ewy Leniar kwiaty oraz list od burmistrza Waldemara Palucha podsumował: - Chciałbym wyrazić szacunek wszystkim pokoleniom, które w tej szkole mogły się przyczynić do tego, że tak wspaniale się rozwinęła.

Natomiast burmistrz miasta, Waldemar Paluch w okolicznościowym liście napisał m.in. - Dzisiejszy jubileusz ukazuje nam jak istotne dla młodego pokolenia jest czerpanie wzorców z życia i działalności mądrych i twórczych ludzi. Życzę, aby słowa Adama Mickiewicza „To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć" - stały się dla Państwa znakiem kultywowania tradycji oraz zachowania tożsamości. Natomiast uczniom życzę, aby wraz ze zdobywaną wiedzą kształtowali świat wartości - bliski zasadom, którymi kierował się w życiu Patron tej szkoły. Gratulując dotychczasowych osiągnięć życzę również, by następne pokolenia, które wejdą w mury tej placówki kontynuowały godnie Jej tradycję, a każdy rok był osobną, piękną kartą w historii naszego miasta.

Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów SP 11, przybliżający postać patrona i jego twórczość.

 

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.01.2018 | aktualizacja 30.01.2018 08:29)
Fot. M. Młynarska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65