Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku

5 lutego br. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu zorganizowała I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku”. Wydarzenie honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Jarosławia.

Sympozjum było adresowane do osób w starszym wieku i ich opiekunów, a przede wszystkim do grupy zawodowej pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów i absolwentów tych kierunków, które zajmują się gerontologią oraz opieką geriatryczną. Udział w sympozjum był okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki.
Jednym z punktów programu było także spotkanie założycielskie Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które zapewne umożliwi w przyszłości nawiązanie trwałej współpracy naukowej i zawodowej w tej dziedzinie.

W imieniu burmistrza Waldemara Palucha w spotkaniu udział wziął jego zastępca Dariusz Tracz, który podczas swojego wystąpienia podziękował za kolejne owocne spotkanie, dotyczące opieki nad osobami starszymi. Polityka senioralna, którą również realizuje Urząd Miasta Jarosławia poprzez utworzenie Jarosławskiej Rady Seniorów, Jarosławskiej Karty Seniora, a także już niebawem Domu Seniora, to szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Jarosławia powyżej 60. roku życia. Te wszystkie działania mają na celu zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także działalność na rzecz walki z wykluczeniem społecznym oraz tworzeniem warunków do lepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia seniorów.

Renata Pęcak
Kancelaria Burmistrza Miasta
(09.02.2018 | aktualizacja 12.02.2018 07:39)
Fot. Magdalena Bojarska
Archiwum