Aktualności / wydarzenia

Zlot Gwiaździsty 2018 rozstrzygnięty!

Za nami podsumowanie 17. edycji „Zlotu Gwiaździstego. Śladami Przeszłości". Tegoroczny temat konkursu brzmiał: „W setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pierwsza wojna światowa i walka o niepodległość. Pamiątki i świadectwa w mojej rodzinie, miejscowości". 27 kwietnia br. w jarosławskim opactwie pobenedyktyńskim poznaliśmy laureatów konkursu.

Organizatorem historycznego konkursu jest Urząd Miasta Jarosławia wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Jarosławia oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Udział w nim wzięli uczniowie z czterech powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego i przemyskiego.  

Uroczystość wręczenia nagród poprzedziła Msza św. odprawiona przez ks. prałata Mariana Bocho oraz ks. Marka Pieńkowskiego w kościele pw. śś. Mikołaja i Stanisława bpa, w której udział wzięli: laureaci konkursu, pomysłodawca konkursu mjr Zdzisław Niemczycki, zastępca burmistrza dr Dariusz Tracz, przedstawiciele poseł Anny Schmidt-Rodziewicz i senatora Mieczysława Golby, sekretarz powiatu jarosławskiego Stanisław Sopel, kpt. Zbigniew Moszyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Tadeusz Słowik, dr Jakub Izdebski z IPN Oddział w Rzeszowie, Marek Puzio - członek Zarządu Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.
Wszyscy laureaci nagrody otrzymali przed Krzyżem Golgoty Narodów, tam też przybyłe delegacje złożyły kwiaty.

Komisja konkursowa (Jakub Izdebski, Katarzyna Kyc, Katarzyna Hudzicka-Chochorowska, Zofia Kostka - Bieńkowska, Iwona Długoń) przy ocenie prac brała pod uwagę poprawność merytoryczną, źródłowy charakter pracy, estetykę pracy oraz poprawność językową. Kierując się tymi kryteriami przyznała nagrody:

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce - Anna Gałasiewicz (Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu)
II miejsce - Julia Wojtowicz (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu)
III miejsce
- Kacper Czwakiel (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu)
Wyróżnienie
- Julia Stęchły (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)

W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:

I miejsce - Julia Olbrycht (Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza w Gaci)
II miejsce
- Paulina Lis (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
III miejsce
- Amelia Babiś (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
Wyróżnienie
- Wiktoria Jakubowska (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)

Puchar Przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław dla szkoły, której uczestnicy zdobyli największą liczbę punktów ocenianych prac, otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu.

Uroczystość uświetniły: Jarosławska Orkiestra „Laudate Dominum", Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe.

Współorganizator: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu. 

Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosławia, Dowódca Garnizonu Jarosław.

Laureatom i uczestnikom XIV Zlotu Gwiaździstego serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

 

526x80.jpg

 

 

Renata Pęcak
Kancelaria Burmistrza Miasta
(27.04.2018 | aktualizacja 09.05.2018 09:45)
Fot. Renata Pęcak
pomysłodawca konkursu mjr Zdzisław Niemczycki
pomysłodawca konkursu mjr Zdzisław Niemczycki
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65