Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Milion złotych na budżet obywatelski. Ruszyła V edycja!

Rekordową kwotę w porównaniu do lat poprzednich mają do dyspozycji jarosławianie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok. Już po raz piąty, to mieszkańcy będą decydować o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy, zgłaszając własne pomysły na to, jak zmienić nasze miasto na lepsze. Od 7 do 27 czerwca można zgłaszać inicjatywy obywatelskie, nie tylko o charakterze inwestycyjnym!

7 czerwca br. rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie zrealizowanych kilkanaście zadań wybranych rok temu, a już teraz czekamy na kolejne propozycje mieszkańców, które będą mogły w 2019 r. pojawić się w miejskiej przestrzeni. Od ubiegłego roku można zgłaszać nie tylko zadania inwestycyjne, remonty, czy przebudowy, ale też działania na rzecz dzieci, młodzieży, aktywizowania i integracji lokalnej społeczności czy wspierania zdrowego stylu życia. Zwiększona została również kwota do 1 miliona złotych, a projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, przy poparciu min. 5 innych osób.

- Budżet obywatelski to doskonałe narzędzie edukacji o samorządzie oraz sposób pobudzania do aktywności lokalne społeczeństwo. Pokazała to szczególnie ubiegłoroczna edycja budżetu, która cieszyła się rekordowym zainteresowaniem zarówno jeśli chodzi o zgłoszenia projektów, jak i głosowanie. W piątej edycji zdecydowałem o zwiększeniu kwoty do 1 miliona złotych na inicjatywy obywatelskie, podziale środków na trzy kategorie z przeznaczeniem dwóch pierwszych  tylko na zadania o charakterze inwestycyjnych oraz trzeciej na pozostałe działania. Mam nadzieję, że jarosławianie w jeszcze większym stopniu skorzystają z tego narzędzia, zgłoszą więcej nieszablonowych pomysłów - zachęca burmistrz Waldemar Paluch.

Od 7 do 27 czerwca br. każdy mieszkaniec, który uzyska poparcie innych pięciu osób oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2019 rok w trzech kategoriach:

1) kategoria A - projekty duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 150 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 550 000 zł,

2) kategoria B - projekty średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł  do 40 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł,

3) kategoria C - projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 150 000 zł.

 

Projekty w dwóch pierwszych kategoriach mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych tj.

1) budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów,

2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy.

Projekty zgłaszane w trzeciej kategorii mogą dotyczyć pozostałych działań nieinwestycyjnych np.

1) działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów czy rodzin,

2) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych,

3) wspieranie zdrowego stylu życia.

Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu do pobrania z załącznika poniżej, dostępnym również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Rynek 1, pokój nr 2 (parter) oraz w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1), recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a).

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. nr 2, parter; odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski - FORMULARZ". Inicjatywę można też zgłosić przez Internet, przesyłając skan wypełnionego formularza na adres W razie wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Po upływie terminu zgłaszania projektów (27 czerwca), do 29 czerwca zostanie opublikowany wykaz zgłoszonych projektów, w dniach 29 czerwca - 4 września nastąpi weryfikacja zgłoszeń, do 7 września poznamy listę projektów do głosowania, 8 września rozpocznie się głosowanie. Projekty przeznaczone do realizacji poznamy do 12 października.

Więcej o BO 2019 TUTAJ

Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich! 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(05.06.2018 | aktualizacja 27.06.2018 15:20)
Archiwum