Aktualności / wydarzenia

Podziękowanie od Podkarpackiego Związku Koszykówki

W niedzielę 3 lutego 2008 r. przed meczem koszykówki zespołów MKS Sokołów Znicz Jarosław i Więcko Zastal Zielona Góra Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski odebrał z rąk Zbigniewa Błażowskiego – prezesa Podkarpackiego Związku Koszykówki statuetkę i dyplom z podziękowaniem za współpracę.
Fot. Roman Bury
Fot. Zofia Krzanowska

Licznie zgromadzona publiczność brawami i aplauzem wyraziła radość z sukcesów Znicza i wsparcia udzielnego przez miasto.

Następnego dnia podczas sesji burmistrz Andrzej Wyczawski przekazał ten wyraz wdzięczności przewodniczącemu Rady Miasta Januszowi Szkodnemu.

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(06.02.2008 | aktualizacja 13.02.2008 11:01)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65