Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Zgłoś kandydata do Nagrody Burmistrza!

Od 1994 r. Burmistrz Miasta Jarosławia wyróżnia osoby prywatne, instytucje, organizacje czy przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą nieoceniony wkład w rozwój naszego miasta. Statuetka „JAROSŁAWA” na przestrzeni lat trafiła już do ponad dwustu zasłużonych, a dwa lata temu zmianie uległa formuła jej przyznawania. W scenerii rynku, w obecności uczestników Jarmarku Jarosławskiego zostało przedstawione grono pięciu osób nominowanych, a wyróżnienie trafiło tylko do jednej z nich. Podobnie będzie i tym razem. Do 5 sierpnia br. można zgłaszać kandydatury. Serdecznie zapraszamy!
Fot. M. Młynarska
W pracowni artysty rzeźbiarza Dariusza Jasiewicza - autora statuetki, znajduje się jej pierwowzór.
W pracowni artysty rzeźbiarza Dariusza Jasiewicza - autora statuetki, znajduje się jej pierwowzór.

Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław" ma już 24 lata. Jej pomysłodawcą był ówczesny burmistrz Jerzy Matusz. Do tej pory trafiła do rąk ponad dwustu laureatów - wielu zasłużonych osób, zarządów, firm, instytucji czy stowarzyszeń, za wybitne osiągnięcia w dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. W poprzednich latach otrzymywało ją końcem roku od pięciu do trzynastu osób.

Edycja sprzed dwóch lat była wyjątkowa, ponieważ została zmieniona nie tylko formuła jej przyznawania, ale i sceneria. Okazją do zorganizowania uroczystości wręczenia statuetki w plenerze był Jarmark Jarosławski, którego uczestnicy mieli również możliwość poznać pięć osób nominowanych, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów oraz jednego laureata statuetki.

Tak będzie i tym razem. Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława 2018".

Mogą to zrobić w terminie do 5 sierpnia br.: mieszkańcy (co najmniej pięciu), organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organy administracji publicznej, zakłady pracy działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, radni Rady Miasta.

Wzór wniosku dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (Rynek 1, parter, pok. 2),  w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej CKiP, Miejskiej Bibliotece Publicznej, zaś wersja elektroniczna na naszej stronie TUTAJ

Zgłoszeń można dokonać:

  • osobiście - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, Kancelaria Ogólna, pok. 2, parter),
  • pocztą - wysyłając wypełniony wniosek na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław". O dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego,
  • elektronicznie -  wysyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mail:

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(03.08.2018 | aktualizacja 03.08.2018 14:15)
Archiwum