Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Wydłużony termin zgłaszania kandydatów do „Jarosława 2018”

Burmistrz miasta wydłużył termin zgłaszania kandydatów do „Jarosława 2018”. To nagroda przyznawana raz w roku osobom, instytucjom, firmom czy organizacjom za szczególne osiągnięcia w roku poprzednim lub za całokształt działalności na rzecz miasta. Wnioski można składać do 10 sierpnia włącznie. Zapraszamy!

Raz w roku Burmistrz Miasta Jarosławia przyznaje szczególne wyróżnienie za działalność o istotnym znaczeniu dla miasta, przyczyniającą się do jego rozwoju i promocji. Wśród nas pracuje wiele osób, działają istytucje, firmy, stowarzyszenia czy organizacje, które na co dzień z wyjątkowym zaangażowaniem i pasją budują pozytywny wizerunek miasta. Jedną z form docenienia jest właśnie nagroda „JAROSŁAWA". Zachęcamy do składania wniosków.

Do 10 sierpnia włącznie, kandydatów mogą zgłosić:

  • mieszkańcy Jarosławia (również niepełnoletni) w liczbie co najmniej pięciu,
  • organizacje pozarządowe,
  • Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
  • Rada Miasta Jarosławia, 
  • organy administracji publicznej,
  • zakłady pracy działające na terenie miasta.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej w załączniku lub TUTAJ

Zgłoszeń można dokonać:

  • osobiście - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, Kancelaria Ogólna, pok. 2, parter),
  • pocztą - wysyłając wypełniony wniosek na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław". O dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego,
  • elektronicznie -  wysyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mail:

 

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(07.08.2018 | aktualizacja 09.08.2018 11:42)
Archiwum