Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

13 sierpnia nadzwyczajna sesja Rady Miasta

13 sierpnia br. o godz. 9.00 w sali narad Ratusza rozpoczną się obrady LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia. W porządku znajduje się 9 projektów uchwał, w tym m.in. w sprawie realizacji grantu pn. „Jarosław w sieci" w ramach projektu „W sieci bez barier", w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław we współpracy z Gminą Pawłosiów o środki z EFRR, czy zmian w uchwale ws. nadania statutu miejskiej bibliotece.
Fot. M. Młynarska

Transmisja ONLINE

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 rok,

2) w sprawie realizacji grantu pn. „Jarosław w sieci" w ramach projektu „W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020,

3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018,

4) w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław we współpracy z Gminą Pawłosiów o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w celu realizacji projektów parasolowych,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 rok,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 r.,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 r.,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2018 r.

IV. Zakończenie obrad.

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(08.08.2018 | aktualizacja 13.08.2018 09:54)
Archiwum