Aktualności / wydarzenia

13 września - LXXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali narad rozpoczną się obrady LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Jarosławia.

IV Zakończenie obrad.


Projekty uchwał na sesję w dn. 13 września br. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(10.09.2018 | aktualizacja 10.09.2018 13:15)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65