Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

W służbie cierpiącym i doświadczonym przez los

1 grudnia br., w ramach dziękczynnego świętowania, w obecności zaproszonych gości, wolontariuszy, duchowieństwa, mieszkańców, pensjonariuszy oraz całej społeczności Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, oddział w Jarosławiu – Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej, nastąpiło uroczyste poświęcenie Domu Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II przy ul. Sanowej. Poświęceniu obiektu towarzyszyło odsłonięcie jubileuszowej tablicy, usytuowanej na ścianie kaplicy, znajdującej się na terenie przystani.

Dziękczynne świętowanie pod patronatem prezydenta RP z udziałem seniorów, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży doświadczonych trudnym losem oraz wszystkich zatroskanych o potrzebujących pomocy, a także organizujących ją i świadczących na co dzień, odbyło się łącząc w sobie trzy niezwykle ważne, historyczne wydarzenia: 100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 40. lecie pontyfikatu Jana Pawła II oraz 100. lecie urodzin ks. abpa Ignacego Tokarczuka.

O tych właśnie wydarzeniach wspomina krótki napis na poświęconej i odsłoniętej tablicy:

„POMNIK MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA

DLA UPAMIĘTNIENIA

100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

40-LECIA ROZPOCZĘCIA PONTYFIKATU OJCA ŚW. JANA PAWŁA II

100. ROCZNICY URODZIN ABPA IGNACEGO TOKARCZUKA

SPOŁECZNOŚĆ FUNDACJI "WZRASTANIE""

Odsłonięcia tablicy dokonał m. in. ks. dr Franciszek Rząsa - kapłan, wychowawca, autor niezwykłych dzieł materialnych i duchowych, który w każdej roli, czy w każdym nowym zadaniu realizowanym przez siebie, na pierwszym miejscu stawia bliźniego. Otacza jednocześnie ogromną troską ubogich, bezdomnych poprzez posługę na rzecz fundacji i dzieł związanych z przystanią.

Tak między innymi opowiadał o Domu Ulgi w Cierpieniu w Radiu „Fara" w 2017 roku:

„Historia tego domu łączy się z samą Fundacją im. Jana Pawła II Pomocy Dzieciom i Młodzieży, którą założyłem przed 25 laty, by móc jeszcze bardziej skutecznie służyć młodzieży i dzieciom będącym w potrzebie. W te minione lata były zorganizowane trzy domy funkcjonujące dla dzieci oraz warsztaty dla niepełnosprawnych. W Jarosławiu, przed 15 laty, kiedy zachodziła wielka potrzeba wobec ówczesnych, wędrujących w bardzo dużej ilości bezdomnych, został zorganizowany taki przyczółek tutaj nad Sanem, pierwsze schronisko dla bezdomnych, właśnie w ramach fundacji „Wzrastanie". Bo się okazało, że trzeba pomagać, nie tylko dzieciom, młodzieży, ale także może tym ludziom najbardziej potrzebującym. I oni właśnie tutaj kiedyś zamieszkali, przed 15 laty, w takim małym domku, po dawnej kolumnie sanitarnej i włączeni byli do rozbudowy tego małego ośrodka, który coraz bardziej się powiększał, bo okazywało się, że są bardzo duże potrzeby, nie tylko dla tych ludzi bezdomnych, bez pracy, ale często dla tych ludzi samotnych, chorych, którzy nie byli w stanie oczekiwać tej pomocy i doznać od rodziny. Wiele osób się zgłaszało takich, że chcieliby, ale w schronisku nie było takich warunków i tak powstał przy tym schronisku zakład opieki leczniczej i zorganizowany przed 8 laty. Do zakładu nie mogliśmy przyjmować ludzi na stan chorobowy - na nowotwory. I następna potrzeba, jaka wynikała wobec tego - przygotowanie budynku i potem organizacja hospicjum dla stanów nowotworowych. A wszystko to, całe powstanie fundacji, było żywym pomnikiem dla Jana Pawła II, bo papież Jan Paweł II nie był za tym, żeby mu stawiać pomniki materialne, cieszył się natomiast żywymi. Bo już, kiedy przed 25 laty, po zarejestrowaniu fundacji w sądzie warszawskim, delegacja pojechała do Rzymu i prosiła o błogosławieństwo Jana Pawła II. Wtedy Jan Paweł II zagadnął, czy wie o tym ks. abp Tokarczuk. Tak - to jest za jego wiedzą. No jak wie i ma to służyć ludziom, dzieciom i młodzieży - może tak być, ta fundacja. Jakieś to było wtedy błogosławieństwo Jana Pawła II w służbie pomocy ludziom.  Wracając do naszego obiektu nad Sanem, początkowo różne były umieszczane tablice na etapie budowy, najpierw jako dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II, potem, kiedy Jan Paweł II po śmierci był błogosławiony, i w końcu po kanonizacji uznaliśmy, żeby całość obiektu określić jako Dom Ulgi w Cierpieniu Jana Pawła II. W ramach tego domu jest dom ulgi w cierpieniu, nie tylko fizycznej, ale i duchowej. Dlatego mieści się schronisko ludzi cierpiących duchowo, często fizycznie, bezrobotnych, często zagubionych ludzi, chorych na rozmaite starcze schorzenia - to jest w tym zakładzie opieki leczniczej, i trzeci teraz będzie taki oddział, to będzie hospicjum dla chorych na choroby nowotworowe [...]"     

Postać ojca św. Jana Pawła II, jego myśli, słowa, pontyfikat, towarzyszą ks. F. Rząsie w codziennej posłudze duszpasterskiej i pracy na rzecz całego ośrodka.

Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu wolontariuszy, których obecność w sobotnie przedpołudnie była niezwykle ważna. Opowiadali na czym polega ich rola i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Podkreślali, że czasami wystarczy tylko ich obecność, rozmowa, czytanie książek, a niekiedy pomoc przy zwykłych, codziennych czynnościach. Zaznaczali, że często jest to także wspólna modlitwa z podopiecznymi czy po prostu milczenie. Zachęcali do zaangażowania się w wolontariat i poświęcenie kilku godzin tygodniowo na pomoc innym.

W uroczystości poświęcenia obiektu oraz odsłonięcia tablicy burmistrza Waldemara Palucha reprezentował zastępca, Dariusz Tracz.

Wśród wielu gości znaleźli się również Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki oraz Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

Poświęcenie poprzedzone było wykładem ks. dra Tomasza Picura z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu pt. „ Zaangażowanie kościoła przemyskiego w niepodległą Polskę w służbie cierpiącym i doświadczonym przez los" oraz mszą św. dziękczynną w jarosławskiej kolegiacie pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, metropolity przemyskiego, który również poświęcił Pomnik Jubileuszowego Dziękczynienia - Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II.

Dziękczynne świętowanie zakończyło się przyjacielskim spotkaniem zaproszonych gości, wspólnymi rozmowami i poczęstunkiem.

Organizatorem sobotnich wydarzeń byli ks. dr Franciszek Rząsa, przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie", ks. Marian Bocho, proboszcz jarosławskiej kolegiaty oraz Tadeusz Sroczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II.

Więcej informacji na temat struktury i funkcjonowania całej placówki, a także wolontariatu na rzecz cierpiących oraz sposobów wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(03.12.2018 | aktualizacja 03.12.2018 08:32)
Fot. Barbara Brzezińska
Archiwum