Aktualności / wydarzenia

II sesja Rady Miasta Jarosławia w nowej kadencji

W porządku obrad sesji 3 grudnia br. znalazło się 12 projektów uchwał. Wszystkie zyskały w większości jednomyślne poparcie radnych miejskich. Wprowadzono zmiany w budżecie miasta, m.in. instytucjom podległym przekazano wsparcie finansowe w wysokości: 88 tys. zł dla Centrum Kultury i Promocji, 50 tys. zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 70 tys. zł rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta okazał się znacznie wyższy, niż zakładano i wyniesie w przyszłym roku ponad 9 mln zł.

W wyniku obrad uchwalono zmiany Statutu Gminy Miejskiej Jarosław, które mają usprawnić pracę Rady Miasta Jarosławia. Na podstawie ww. uchwały powołano komisje Rady Miasta Jarosławia:

  • Rewizyjną
  • Skarg, Wniosków i Petycji
  • Budżetową
  • Infrastruktury Technicznej
  • Infrastruktury Społecznej

Podjęto również uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, przywracając stawki, jakie obowiązywały przed zmianą wprowadzoną przed końcem poprzedniej kadencji.

Szczegółowy przebieg obrad dostępny jest w poniższym materiale video.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(04.12.2018 | aktualizacja 06.12.2018 11:19)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65