Aktualności / wydarzenia

Posiedzenia komisji Rady Miasta Jarosławia

7-11 stycznia 2019 r. odbędą się posiedzenia trzech komisji Rady Miasta Jarosławia - Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wszystkie trzy posiedzenia rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza (II piętro, pokój nr 25).
Fot. Barbara Brzezińska
07.01.2019 (poniedziałek) - posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej,
08.01.2019 (wtorek) - posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej.
Podczas tych posiedzeń członkowie zajmą się zaopiniowaniem projektu budżetu miasta Jarosławia na 2019 rok w części dotyczącej zakresu działania poszczególnych komisji.

11 stycznia 2019 r. (piątek) - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas którego rozpatrzona zostanie skarga skierowana do komisji.
Barbara Brzezińska
kancelaria Burmistrza Miasta
(03.01.2019 | aktualizacja 03.01.2019 12:37)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65