Aktualności / wydarzenia

Szkolenia źródłem wiedzy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na terenie miasta Jarosławia mogą liczyć na pomoc ze strony miejskiego samorządu również w zakresie poprawnego składania ofert, czy składania sprawozdań z wykonanych zadań. Dobrym przykładem jest przeprowadzone w poniedziałek, 4 lutego, bezpłatne szkolenie pt. „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań – konkursy na 2019 rok ”, jakie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Głównym tematem szkolenia było omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań. Poruszono kwestie źródeł finansowania zadań oraz rozliczenia tychże. Spotkanie poprowadził Artur Gluziński - wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


Kancelaria Burmistrza Miasta
(06.02.2019 | aktualizacja 07.02.2019 08:34)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65