Aktualności / wydarzenia

Ósmoklasiści piszą egzaminy, choć strajk nadal trwa

Od wczoraj w szkołach podstawowych przeprowadzane są zaplanowane na trzy dni z rzędu egzaminy ósmoklasistów. Komisje pracują planowo, egzaminy odbywają się bez zakłóceń. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 10 i 11 kontynuowany jest protest rozpoczęty 8 kwietnia. Przedszkola, jak również szkoły podstawowe nr 7 i 9 nie prowadzą akcji strajkowej.
Władze miasta monitorują sytuację w placówkach oświatowych podległych Gminie Miejskiej Jarosław. Dyrekcje szkół zobowiązane są do wysyłania dwa razy dziennie informacji o liczbie osób strajkujących oraz liczbie uczniów, by zapewnić im odpowiednie warunki i przygotować się do kolejnych dni strajku. W pierwszym tygodniu strajku zdecydowana większość rodziców nie wysłała swoich pociech do szkół. Podobnie w pierwszych dwóch dniach biezącego tygodnia.
Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(16.04.2019 | aktualizacja 17.04.2019 09:33)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65