Aktualności / wydarzenia

Otwarcie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy

12 kwietnia br. przy ulicy Sanowej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu dokonało uroczystego otwarcia Filii Środowiskowego Domu Samopomocy. W tym dniu burmistrza miasta Waldemara Palucha reprezentowali zastępca burmistrza Dariusz Tracz oraz skarbnik miasta Anna Gołąb.

Po ponad dwóch latach ŚDS może już świadczyć usługi dla dziesięciu osób niepełnosprawnych w ramach treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, które polegać będą na nauce umiejętności funkcjonowania m.in. w życiu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczył będzie usługi obejmujące m.in. trening funkcjonowania w codziennym życiu, dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę pielęgnacyjno-pielęgniarską oraz współpracę z rodzinami, opiekunami i innymi bliskimi osobami, ośrodkami pomocy społecznej itp.

Renata Pęcak
Kancelaria Burmistrza Miasta
(16.04.2019 | aktualizacja 16.04.2019 13:20)
Fot. PSONI
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65