Aktualności / wydarzenia

III edycja konkursu „Kwitnąca Dzielnica 2019"

„Ukwiecajmy nasze miasto, aby było jeszcze piękniejsze” – zaapelował burmistrz Waldemar Paluch do przedstawicieli rad dzielnic oraz mieszkańców. Po raz kolejny Burmistrz Miasta Jarosławia wręczył kwiaty Radom Dzielnic, zgłoszonym do III edycji konkursu „Kwitnąca Dzielnica 2019".

Inicjatywa skierowana jest do siedmiu dzielnic Jarosławia, w których to mieszkańcy mają stworzyć oryginalne i pomysłowe aranżacje terenów zielonych. Zadaniem, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach konkursu, będzie posadzenie otrzymanych roślin na wybranych przez siebie terenach - placach, rabatach, skwerach, klombach i miejskich terenach zielonych oraz ich pielęgnacja. Wsparcia w zagospodarowaniu wybranych terenów (łącznie z dostarczeniem kwiatów) udzielą miejskie spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o oraz Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Efekty pracy w dzielnicach zostaną poddane ocenie komisji  końcem czerwca. Będzie brana pod uwagę m.in. pomysłowość kompozycji, ogólny wyraz estetyczny, czy też wybór lokalizacji. Laureatów konkursu - „Kwitnąca Dzielnica 2019" poznamy 29 czerwca br., podczas Dni Jarosławia.

Agnieszka Wilczyńska-Gemra
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.04.2019 | aktualizacja 06.05.2019 07:39)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65