Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Prawie 100 specjalistów na Szczycie dla Jarosławia

Szczyt dla Jarosławia to pierwsza tego rodzaju konferencja, której formuła zakładała kreatywną pracę w pięciu panelach skupiających specjalistów z tematów ważnych dla rozwoju miasta, m.in. dotyczących wsparcia i oferty dla przedsiębiorców, propozycji dla młodych, pomocy w realizacji pomysłów biznesowych, bezpieczeństwa, komunikacji i organizacji ruchu w mieście, potrzeb i działania Rad Dzielnic, NGOsów, kultury, turystyki, sportu i rekreacji liderów lokalnych oraz innych podmiotów. Szczyt, który odbył się 23 września w sali bankietowej restauracji Coloseum w Jarosławiu, miał na celu wspólne ustalenie problemów i potrzeb miasta, wypracowanie propozycji rozwiązań dla najważniejszych kwestii, pokazanie akcentów rozwojowych dla nowelizowanej Strategii Rozwoju Miasta, danie możliwości włączenia się w proces działania na rzecz wspólnego dobra, a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami.

Wydarzenie zaowocowało podpisaniem deklaracji wskazującej 25 kierunków i zadań dotyczących rozwoju miasta. Burmistrz Miasta Jarosławia zaprosił do wspólnej debaty w 5 panelach tematycznych niemal 100 przedstawicieli wielu środowisk mających wpływ na rozwój Jarosławia. W efekcie „burzy mózgów" sprawnie zdiagnozowano obszary wymagające intensywnych działań, wskazano także konkretne rozwiązania.

W deklaracji podpisanej przez uczestników Szczytu dla Jarosławia zapisano 25 rekomendowanych rozwiązań dla miasta:

1. Pełna współpraca samorządów: miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego.

2. Utworzenie centrum innowacyjności i transferu technologii.

3. Start-upy i inkubatory przedsiębiorczości.

4. Budowa mostu na rzece San.

5. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb firm.

6. Nowa koncepcja ruchu oraz wdrożenie (zlecenie firmie zewnętrznej).

7. Cykliczne forum dobrych praktyk.

8. Utworzenie miejsc parkingowych.

9. Rozważenie ruchu jednokierunkowego. 

10. Wzmocnienie monitoringu.

11. Zabezpieczenie lokalu, infrastruktury dla NGOs w celach konsultacyjnych i projektowych.

12. Zabezpieczenie środków fin. na wczesną interwencję w budżecie miasta na rok 2020.

13. Zabezpieczenie środków na postepowanie konkursowe w celu utworzenia inkubatora NGOs.

14. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji pozarządowej i Rady Dzielnicy nr 1.

15. Wzmocnienie współpracy burmistrza z radami dzielnic, organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

16. Zwiększenie środków zewnętrznych na inwestycje.

17. Inwestycje w infrastrukturę sportową i turystyczną.

18. Powołanie koordynatora działań kultura/turystyka/sport.

19. Taniec w szkołach.

20. Przygotowanie wizji/strategii miasta przy szerokich konsultacjach społecznych.

21. Powołanie jednostki zarządzającej dziedzictwem kulturowym. 

22. Powołanie rady ds. ochrony terenów zabytkowych. 

23. Pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

24. Idea co-hausing'u.  

25. Rewitalizacja płyty rynku.

Organizując konferencję Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch miał na uwadze przede wszystkim fakt, że samorząd oznacza współpracę wszystkich zainteresowanych stron w interesie ogółu, opartą na zasadach partnerstwa, wzajemnego szacunku, dialogu i dążenia do kompromisu. Zmiany decydujące o rozwoju miasta, zależą nie tylko od poczynań wybranych demokratycznie organów samorządu, ale także od ich efektywnej współpracy z wszystkimi podmiotami aktywnymi w lokalnej społeczności. Im szersze jest włączenie różnych podmiotów w tę współpracę, tym więcej szans na rozwój. Warto zatem spotykać się i rozmawiać o tym, co i jak wspólnie zmieniać w naszym otoczeniu, a sukces jaki możemy odnieść, będzie sukcesem mieszkańców Jarosławia oraz wszystkich uczestników  konferencji.

„Dziękuję wszystkim Uczestnikom wydarzenia za zaangażowanie, kreatywne podejście do pracy w poszczególnych panelach i poświęcenie cennego czasu dla dobra naszego miasta" - podkreślał burmistrz.

Szczyt dla Jarosławia stał się doskonałą płaszczyzną współpracy wielu środowisk na rzecz miasta, a wypracowane rekomendacje zostaną w miarę możliwości ujęte w aktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta.

Podczas konferencji równolegle pracowały grupy specjalistów skupione w pięciu panelach.

Panel A: Rozwój gospodarczy Jarosławia: wsparcie i oferta dla przedsiębiorców, propozycje dla młodych, pomoc w realizacji pomysłów biznesowych.

Moderator: Krzysztof Lechowicz - wieloletni dyrektor wydziału w UM Łodzi,
konsultant i szkoleniowiec w zakresie tematyki samorządowej.

Panel B: Bezpieczeństwo, komunikacja publiczna oraz organizacja ruchu i parkowania w mieście.

Moderator: Edyta Pytko - dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy w UM Jarosławia

Panel C: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego: potrzeby i działania Rad Dzielnic, NGOs, liderów lokalnych oraz innych podmiotów.

Moderator: Aneta Litwiak - dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu

Panel D: Kultura, turystyka, sport i rekreacja.

Moderator: Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska - dyrektor Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu

Panel E: Ochrona zabytków, środowiska, zieleń miejska oraz gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Moderator: Andrzej Makar - kierownik sekcji zieleni w Jarosławskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o.

Więcej zdjęć z wydarzenia na Miejskim Profilu Facebook: https://bit.ly/2kZtBOC

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.09.2019 | aktualizacja 25.09.2019 14:40)
Archiwum
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29