Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

I ty możesz podzielić się sercem...10. lat działalności NZOZ "KOLGMED"

W sobotę, 28 września, Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie” obchodziła jubileusz 10. lecia działalności NZOZ „KOLGMED” przy ul. Sanowej w Jarosławiu.

W jubileuszu, na zaproszenie przewodniczącego rady fundacji ks. dr. Franciszka Rząsy, udział wziął m in. Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch.

Jubileusz rozpoczął się mszą św. dziękczynną za 10 lat działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „KOLGMED" pod przewodnictwem archiprezbitera jarosławskiego ks. prałata Andrzeja Surowca w kaplicy Domu Ulgi w Cierpieniu. Po mszy poświęcona została aula, jako nowe miejsce spotkań, działalności oraz podejmowania innych i niezwykle cennych inicjatyw. Kolejnym elementem jubileuszu była część skupiona wokół historii działalności zakładu leczniczego „KOLGMED".

Słowo wstępne wygłosił ks. dr Franciszek Rząsa, który od samego początku jest związany z fundacją. Niezwykły kapłan, wychowawca, autor dzieł materialnych i duchowych, który w każdej roli, czy w każdym nowym zadaniu realizowanym przez siebie, na pierwszym miejscu stawia bliźniego. Otacza jednocześnie ogromną troską ubogich, bezdomnych poprzez posługę na rzecz fundacji i dzieł związanych z przystanią. W codziennej posłudze duszpasterskiej i pracy na rzecz całego ośrodka księdzu F. Rząsie towarzyszy postać ojca św. Jana Pawła II, jego myśli, słowa, pontyfikat.

Ks. Franciszek Rząsa tuż przed krótkim słowem wstępu powitał wszystkich zaproszonych gości, wśród których obok burmistrza W. Palucha, znaleźli się: poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Anna Schmidt-Rodziewicz, starosta jarosławski - Tadeusz Chrzan, radna sejmiku województwa podkarpackiego - Anna Huk, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie - Robert Bugaj, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu - Jan Wygnaniec, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu - Jadwiga Marycka-Legeny, burmistrz Jarosławia w latach 2002-2006, nauczyciel akademicki - Janusz Dąbrowski, Stanisław Kiełbowicz oraz Jarosław Pagacz z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich, zarząd fundacji z przewodniczącym Tadeuszem Sroczykiem na czele,  przedstawiciele PWSTE w Jarosławiu, duchowni, a przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, wolontariusze - ludzie dobrej woli o ogromnych sercach, którzy od samego początku współpracują i współdziałają z fundacją.

W dalszej części spotkania przedstawiono historię działalności NZOZ „KOLGMED", o której opowiadał Marian Żołyniak, dr n. o zdr. Barbara Stawarz oraz Justyna Balicka. Prelegenci wspominali o początkach działalności zakładu, opowiadali o wzrastającej ilości łóżek, o pozyskiwanych środkach finansowych na rozwój zakładu, o współpracy z różnymi wspierającymi instytucjami, a co najważniejsze o osobach, bez których nie udałoby się osiągnąć tego wszystkiego. O ich oddaniu, bezinteresowności, trosce o drugiego człowieka, empatii czy po prostu życzliwości.  Opowiadali o roli i zaangażowaniu w pracę na rzecz drugiego człowieka. Podkreślali, że czasami wystarczy tylko obecność, rozmowa, czytanie książek, a niekiedy pomoc przy zwykłych, codziennych czynnościach. Zaznaczali, że często jest to także wspólna modlitwa z podopiecznymi czy po prostu milczenie.

W kolejnym etapie spotkania ks. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rogalski z PWSTE w Jarosławiu przedstawił krótki wykład o współczesnych wyzwaniach polityki społecznej z ogromnym naciskiem na przekonanie, że „codzienność jest niezwykle trudna". Jest trudna, ale jest wielu ludzi dobrej woli, którzy starają się minimalizować tę trudność. O opiece hospicyjnej w służbie człowiekowi, jej etapach, założeniach i rzeczywistości opowiadała dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż.

Burmistrz W. Paluch złożył na ręce przewodniczącego rady fundacji ks. dr. Franciszka Rząsy statuetkę w kształcie serca, nawiązującą w swoim wyglądzie do loga i przesłania zakładu leczniczego oraz list gratulacyjny, w którym wspominał:

„Z okazji jubileuszu 10 - lecia działalności NZOZ „KOLGMED" składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia tego wspaniałego miejsca. Każdy jubileusz jest wyjątkowym świętem, jest okazją do podsumowań, ale również do wyznaczenia sobie nowych celów i zadań. Życząc dalszych sukcesów oraz realizacji podjętych planów, proszę o przyjęcie gorących podziękowań za zaangażowanie i aktywność na rzecz osób potrzebujących pomocy, za każdy gest wsparcia i dobroci. W tym szczególnym dniu, na księdza ręce kieruję serdeczne życzenia wielu łask bożych, zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz aby pomoc drugiemu człowiekowi była zawsze spełnieniem i źródłem osobistej satysfakcji".

Zaznaczył również, że służba wobec drugiego człowieka jest niezwykle trudna, ale jest naszym obowiązkiem. To dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udaje się realizować tak cenne inicjatywy, a kolejne stają przed nami wszystkimi.

Zakończeniem części jubileuszu w nowo poświęconej auli była wspólna modlitwa i błogosławieństwo w pracy i służbie na rzecz drugiego człowieka.

Natomiast jubileusz 10. lecia działalności NZOZ „KOLGMED" zakończył się przyjacielskim spotkaniem zaproszonych gości, rozmowami i wspólnym obiadem.

Więcej informacji na temat struktury i funkcjonowania zakładu leczniczego oraz całej placówki, a także wolontariatu na rzecz cierpiących oraz sposobów wsparcia, można znaleźć na stronie internetowej Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.09.2019 | aktualizacja 30.09.2019 14:30)
Fot. Barbara Brzezinska
Archiwum
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29