Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Urna otwarta - trwa liczenie głosów

Dobiega końca VI edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2020 rok. Urna z kartami została już otwarta, zespoły liczą głosy. Najpóźniej 18 października br. poznamy zadania, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. O środki z puli 1 miliona złotych walczy 78 projektów zakwalifikowanych z rekordowej liczby 85, które łącznie wpłynęły w tej edycji. Zatem warto było zaangażować się w głosowanie. Dziękujemy!
6 października br. zakończyło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2020 rok. Mieszkańcy miasta po raz kolejny wykazali się pomysłowością nie tylko przy zgłaszaniu projektów, ale również przy zachęcaniu do głosowania. Zauważalna była mobilizacja wnioskodawców, którzy starali się pozyskać jak największe poparcie dla swoich inicjatyw. Przełożyło się to również na liczbę kart, które wpłynęły do urzędu.
Wczoraj (8.10) burmistrz Waldemar Paluch w obecności  członków komisji oficjalnie otworzył urnę. Niebawem dowiemy się ile łącznie wpłynęło kart, ile było głosów, a co najważniejsze, które zadania w każdej z trzech kategorii zostaną wpisane do realizacji w przyszłorocznym budżecie miasta.
Komisja sporządzi listy, oddzielnie dla każdej kategorii zadań, na których projekty będą uporządkowane według liczby uzyskanych głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności zdecyduje losowanie przeprowadzone przez komisję. 
Do realizacji zostaną wybrane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii zadań i których łączne koszty szacunkowe po weryfikacji nie przekroczą kwoty środków przeznaczonej do rozdysponowania dla danej kategorii.
Co bardzo ważne, środki niewykorzystane po wybraniu do realizacji projektów w kategorii A powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii B, natomiast niewykorzystane środki w kategorii B powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii C.

Wyniki głosowania oraz protokół z wykonanych prac komisja przedstawi burmistrzowi i po akceptacji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu.

Wyniki znajdą się również w ZAKŁADCE dedykowanej budżetowi obywatelskiemu.

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(08.10.2019 | aktualizacja 09.10.2019 14:00)
Fot. M. Młynarska
Archiwum
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29