BO 19: Wykaz zgłoszonych projektów

Wszystkie projekty, które wpłynęły do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok

 

kategoria A - projekty duże od 40 001 zł do 150 000 z
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 550 000 zł

 

1.      Czytelnia na świeżym powietrzu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Sebastian Kogut, Rafał Młynarski

2.      Młody Programista

Wartość: 150 000

Wnioskodawca: Anna Lizut, Filomena Górecka-Bedla

3.      Młody Programista w szkole

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: Wanda Czerwiec, Wojciech Popczyński, Olaf Pokrywka

4.      Przestrzeń zabawy i sportu

Wartość: 102 000 zł z Vat

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

5.      Budowa Placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 - Etap I

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: Katarzyna Barnaś

6.      Budowa wiaty grillowo-widokowej

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: Piotr Chmura, Marcin Zaborniak, Mirosław Lotycz

7.      Modernizacja i utwardzenie terenu Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy oraz wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Agata Kolasa-Skiba, Marzena Sadurska, Irena Frankiewicz

8.      Budowa połączenia kanalizacji deszczowej między ulicą Szczytniańską a ciekiem Szewnia Miłka
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Kazimierz Leja, Korneliusz Polit

9.      Remont chodnika oraz nawierzchni ul. Dominikańskiej
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawcy: Piotr Marmuźniak, Korneliusz Polit 

10.      Tablica wyników dla JKS Jarosław
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909

11.  Globalna wioska w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 7, nr 9

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: Jacek Wojtas, Olaf Pokrywka, Zenon Skrzypek

12.  Poprawa infrastruktury przy ul. 3-go Maja przy bloku nr 46 i 48

Wartość: 100 000 zł

Wnioskodawca: Helena Marmurowicz

13. Budowa schodów terenowych łączących ulicę Przygrodzie z osiedlem Braci Prośbów wraz z chodnikami

Wartość: ok. 100 000 zł

Wnioskodawca: Teresa Filar, Joanna Ożyło

14.  Przebudowa ulicy Piastów, w ramach, której wykonana zostanie nowa nakładka na jezdni oraz wybudowany chodnik

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: Grażyna Strzelec, Paweł Socha, Andrzej Skrzypek

15.  Osiedlowy Klub Seniora

Wartość: 100 000 zł

Wnioskodawca: Helena Marmurowicz

16.  Budowa wiaty grillowo-widokowej

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: Emil Czujko, Elżbieta Mazur, Grzegorz Bednarski

17.  Miejskie szachy plenerowe

Wartość: 60 000 zł

Wnioskodawca: Jolanta Nowak, Klaudiusz Nowak

18.  Inteligentne ławki solarne

Wartość: 140 000 zł

Wnioskodawca: Fundacja „Kreatywność Pro Bono"

19.  Naprawa i konserwacja boiska Orlik 2012

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: Wojciech Popczyński

20.  Kuźnia Dom Jarosławskich Organizacji

Wartość: 100 000 zł

Wnioskodawca: Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

21.  Bezpieczna Szkoła

Wartość: 150 000 zł

Wnioskodawca: ks. Marian Bocho

22.  Ławeczki z Honorowymi Obywatelami Miasta Jarosławia

Wartość: ok. 135 000 zł

Wnioskodawca: Jolanta Nowak, Klaudiusz Nowak

 

Kategoria B - projekty średnie od 10 001 zł do 40 000 zł
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł

 

1.      Ogródek Edukacyjno-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 9 w Jarosławiu

Wartość: 37 000-40 000 zł

Wnioskodawca: Jacek Wojtas, Kazimierz Zięba, Joanna Grzeszczak

2.      Maluszek poznaje świat

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Miejski Żłobek Radosny Zakątek

3.      Miasteczko Ruchu Drogowego

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Małgorzata Matuszczyk-Przedzieńkowska, Katarzyna Petry, Aleksandra Matwij

4.      Wyposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Jarosławiu

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Katarzyna Barnaś

5.      „Podwórko marzeń" - bezpieczny i ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. S. Konarskiego

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Anna Nakonieczny, Joanna Gałuszko, Beata Czerwińska

6.      Remont Trybuny Krytej - JKS Jarosław
Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909

7.      Globalna wioska w Szkole Podstawowej nr 9

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Jacek Wojtas, Janusz Gałasiewicz, Joanna Grzeszczak

8.      Świetlikowy Zakątek

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Olaf Pokrywka

9.      Rozwinąć skrzydła - sensoryka w przestrzeni

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Wojciech Hołowacz, Aleksandra Hołowacz, Bernadetta Kozdęba

10.  Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. S. Staszica

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Zenon Skrzypek, Magdalena Kuchta

11.  Budka Niepodległości

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Marzena Dudek

12.  Trasy rowerowe

Wartość: 20 000 zł

Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz, Filip Nazarewicz

13.  Remont obelisku ufundowanego przez Ferdynanda Wenzla „na pamiątkę szczerego przywiązania i prawdziwego szacunku dla obywateli miasta Jarosławia"

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Elżbieta Tarkowska

14.  AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

Wartość: 35 000 zł

Wnioskodawca: Fundacja „ Kreatywność Pro Bono"

15.  Ławka solarna z ładowarką i Internetem

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Tomasz Kmiecik

16.  Miasteczko Kupiectwa i Przedsiębiorczości społecznej

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju"

17.  Rozbudowa Placu zabaw na osiedlu Pułaskiego

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

18.  Pracownia Robotyki w Szkole Podstawowej nr 2

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

19.  Siłownia na świeżym powietrzu wzdłuż Alei Kasztanowej na osiedlu Pułaskiego

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

20.  Bezpieczny Plac ks. P. Skargi

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: ks. Marian Bocho

21.  Jarosławski Ogród Senior+

Wartość: 40 000 zł

Wnioskodawca: Józef Miszczuk, Janina Bosak

22.  Doposażenie boiska sportowego przy ul. Starosanowej

Wartość: 35 400 zł

Wnioskodawca: Jerzy Kornafel, Krzysztof Kiper, Wiesław Strzępek

 

Kategoria C - projekty małe do 10 000 zł
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 150 000 zł

 

1.      III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzików im. T. Kościuszki

Wartość: 9 000 zł
Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „TOP-9" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Jarosławiu

2.      Chcemy więcej ptasich treli. Warsztaty tworzenia budek lęgowych w ramach programu „Pomagam ptakom"

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: „Fundacja Tradycyjna Zagroda"

3.      Bezpieczeństwo drogowe dzieci w mieście i na nieoświetlonych wiejskich drogach

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Fundacja „Tradycyjna Zagroda"

4.      Jarosławska Kuźnia Wolontariatu Bis

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

5.      Akademia kreatywności i aktywności
Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu

6.      Gala Walk Zawodowych MMA o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia
Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909

7.      Wyświetlacze prędkości pojazdów

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Korneliusz Polit, Piotr Marmuźniak

8.      Dzień Seniora 2019

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Marian Janusz, Teresa Pysz, Edward Tokarski

9.      XXI Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca"

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

10.  Od kodowania do programowania - OZOBOTY w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Magdalena Lehnart

11.  Zaprogramowani na kodowanie

Wartość 10 000 zł

Wnioskodawca: Olaf Pokrywka

12.  Organizacja Pikniku rodzinnego promującego wiadomości i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dla społeczności lokalnej pod hasłem „Jestem widoczny, jestem bezpieczny"

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Magdalena Kuchta, Anna Homik

13.  Złota rączka dla seniora w Dzielnicy nr 2

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

14.  Patriotyczno-edukacyjna wycieczka do Warszawy

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Fundacja „ Kreatywność Pro Bono"

15.  e-Biblioteki w szkołach podstawowych

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz, Filip Nazarewicz

16.  Międzyszkolna Liga Robotyki

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz Filip Nazarewicz

17.  Integracja „Mojej Małej Ojczyzny" poprzez udział w VI Spotkaniach Świątecznych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Wojciech Popczyński

18.  Bieg masowy dla uczniów szkół podstawowych z okazji 30-lecia III Rzeczypospolitej

Wartość: 5 000 zł

Wnioskodawca: Wojciech Popczyński

19.  Jarosławski piknik rowerowy

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Jarosławska Sekcja Rowerowa przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia

20.  II Międzynarodowy Turniej Robotyki Szkół Podstawowych

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

21.  Turniej Piłki Nożnej dla dzieci ze Szkoły nr 5 połączony z Dniem Dziecka

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

22.  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 3

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

23.  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 6

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

24.  Bieg Malucha w biegu z Europą 2019

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

25.  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 7

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

26.  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 1

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

27.  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 4

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

28.  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 5

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

29.  Jarosławski Znicz Pamięci

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Obywatelska Rada Kultury „ORKA"

30.  ­Forum Wychowawcze Wspólna Troska

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: ks. Marian Bocho

31.  Jarosławski Wyścig rowerowy

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz

32.  Logo Miasta Jarosławia

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Iwona Międlar

33.  Materiały Promocyjne

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Marlena Brzyska, Aleksandra Toczek-Borysiuk

34.  Witacze Promujące Jarosław

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Aleksandra Toczek-Borysiuk, Marlena Dudek

35.  Koncert „Widzieć sercem i muzyką"

Wartość: 6000 zł

Wnioskodawca: Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Jarosławiu

36.  III Piknik promujący drogi kulturowe

Wartość: 10 000 zł

Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych w Jarosławiu

 

BEZ PODANIA KOSZTÓW

 

1.      Przebudowa zniszczonego chodnika na ul. Okrzei i budowa nowego przy ul. Bocznej Okrzei

Wartość: bez kwoty

Wnioskodawca: Andrzej Kanikuła, Janina Tuczapska

2.      Bulwary nad Sanem

Wartość: brak kwoty

Wnioskodawca: Kazimierz Berestecki

 

Do 4 września 2018 r. potrwa weryfikacja wszystkich zgłoszonych projektów, do 7 września zostanie ogłoszona lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych, a 8 września ruszy głosowanie.

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65