Dariusz Bielecki

SŁUŻBA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA

Dariusz Bielecki - lekarz medycyny, starszy asystent Oddziału Neurologicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu. Od kilku lat współpracuje społecznie z Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Wychowawczym otaczając specjalistyczną opieką medyczną wychowanków Ośrodka. Angażuje się w organizowanie spotkań naukowych. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Małopolskiego oraz głównym pomysłodawcą sprowadzenia do naszego miasta wysoko wyspecjalizowanej aparatury diagnostycznej. 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65